42 việc làm team leader tại Hồ Chí Minh cho bạn

Back-end Team Leader (PHP)

Ho Chi Minh
  • 9X Environment
  • Salary review 1 time/ 6 months
  • Chance to work onsite in Japan

Team Leader (.NET)

Ho Chi Minh

PHP Team Leader

Ho Chi Minh

Senior/ Team Leader (.NET, PHP)

Ho Chi Minh

PHP Team Leader (Up to 1,500 USD/month)

Ho Chi Minh

Java Team Leader (PHP - Lavarel)

Ho Chi Minh
  • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
  • Bonus dự án hàng tháng
  • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

IT Team Leader (Java)

Ho Chi Minh

PHP Team Leader

Ho Chi Minh

Java Team Leader/ Senior Java Dev.

Ho Chi Minh

Senior PHP Developer/ Team Leader

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Team Leader qua email

Senior Android Developer (Team Leader)

Ho Chi Minh

Team Leader (C/ C++ and C# )

Ho Chi Minh

.Net Team Leader / Senior .Net Developer

Ho Chi Minh

PHP Team Leader (Fluent English)

Ho Chi Minh

PHP Team Leader (Laravel - 2 yrs exp.)

Ho Chi Minh
  • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
  • Bonus dự án hàng tháng
  • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Team Leader (ReactJS, NodeJS)

Ho Chi Minh

IT Team Leader (System, Network)

Ho Chi Minh

Team Leader (.NET, NodeJS)

Ho Chi Minh

IT Team Leader (.NET, C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

PHP Team Leader

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam