50 việc làm team leader tại Hồ Chí Minh cho bạn

.NET Team Leader

Ho Chi Minh

Web Front-end Team Leader (AngularJS)

Ho Chi Minh

Team Leader QC

Ho Chi Minh
 • Thưởng nóng liên tục
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)
 • Được đào tạo trong & ngoài cty

Technical Team Leader (.NET, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Mobile QA Team Leader (iOS/Android)

Ho Chi Minh

Java Team Leader (PHP is a big bonus)

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

IT Team Leader (PHP)

Ho Chi Minh

Web Development Team Leader (PHP/Python)

Ho Chi Minh

ERP Team Leader

Ho Chi Minh

PHP Team Leader (Up to 1,500 USD/month)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Team Leader qua email

IT Team Leader (Database, System)

Ho Chi Minh

Senior Java Developers

Ho Chi Minh
 • Training opportunities
 • Onsite opportunities
 • Healthcare checkup & insurance

Technical Lead (.NET, AngularJS)

Ho Chi Minh
 • Company ownership & shares
 • Build our own product
 • Startup culture

QA Coach/Lead

Ho Chi Minh
 • Help change the world!
 • Beautiful open work space
 • Opportunity to work overseas

Technical Leader (PHP) - Up to $1700

Ho Chi Minh

Senior QA/QC Analyst

Ho Chi Minh
 • Training & Development path
 • Premium Health Care Insurance
 • 10+ nationalities team

(IVC-HR-18-07) 5 Leader Mobile Developer

Ho Chi Minh

Project Manager (Web, Mobile Apps) ~1500

Ho Chi Minh
 • Chance to work in US/AUS/Sing
 • English and Japanese classes
 • Inner training new technology

Business Analyst Lead (English)

Ho Chi Minh

Java Technical Leader

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật