28 việc làm Team Leader tại Hồ Chí Minh cho bạn

Android Team Leader

Ho Chi Minh

Database Development Team Leader

Ho Chi Minh

Senior Software Engineer C#/Team Leader

Ho Chi Minh

Teachnical Team Leader (.NET, Java)

Ho Chi Minh

IT Team Leader

Ho Chi Minh

.NET Team Leader

Ho Chi Minh

Senior iOS Team Leader

Ho Chi Minh

IT Business Analysis Team Leader

Ho Chi Minh

【Urgent】3 PHP Team Leaders (up to $1500)

Ho Chi Minh
  • Cơ hội onsite 3 tháng tại Nhật
  • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
  • Bonus tháng 13, kết quả dự án.

PHP Technical Lead (1,500 - 2,500 USD)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Team Leader qua email

JAVA TECHNICAL LEAD

Ho Chi Minh

PHP Technical Lead

Ho Chi Minh

IoT Technical Lead - Up to $5K

Ho Chi Minh

Technical Architect - Up to $7K

Ho Chi Minh

Full-stack Java Lead Developer

Ho Chi Minh

Front-end Technical Lead (ReactJS)

Ho Chi Minh

Senior/Leader QA QC/Tester Engineers

Ho Chi Minh

QA Lead Engineer

Ho Chi Minh

Technique Leader (PHP, ReactJS)

Ho Chi Minh
  • Cơ hội tham gia dự án lớn
  • Cơ hội onsite ở nước ngoài
  • Chế độ bảo hiểm y tế cao

ERP Leader

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật