28 việc làm team leader tại Hồ Chí Minh

 • Môi trường trẻ, năng động
 • Cơ hội phát triển bản thân
 • Up to 17th-month salary
Ho Chi Minh
 • Môi trường trẻ, năng động
 • Cơ hội phát triển bản thân
 • Up to 17th-month salary
Ho Chi Minh
21 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
2 ngày trước
 • Nhiều đối tác lớn đến từ Nhật Bản và châu Âu
 • Cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty
 • Start-up logistic có khả năng scale up vô cùng lớn
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Nhiều đối tác lớn đến từ Nhật Bản và châu Âu
 • Cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty
 • Start-up logistic có khả năng scale up vô cùng lớn
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Start-up company with high salary
 • Remote job (only Hochiminh location)
 • Modern Tech & English-speaking environment
Ho Chi Minh
 • Start-up company with high salary
 • Remote job (only Hochiminh location)
 • Modern Tech & English-speaking environment
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • 18 days of annual leave
 • Premium healthcare package
 • Travel chances to Switzerland
Ho Chi Minh
 • 18 days of annual leave
 • Premium healthcare package
 • Travel chances to Switzerland
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước
 • Product, startup mindset
 • Great package, 18 leave days
 • Travel to Europe
Ho Chi Minh
 • Product, startup mindset
 • Great package, 18 leave days
 • Travel to Europe
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước
Ho Chi Minh
3 ngày trước