50 việc làm Team Leader tại Việt Nam cho bạn

PHP Team Leader (JavaScript, CSS, HTML)

Ha Noi

05 Team Leader (.Net/C++)

Ho Chi Minh

Java Team Leader (MySQL)

Ho Chi Minh
 • Đánh giá lương 2 lần/năm
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Có cơ hội làm việc tại Nhật

02 PHP Team Leader

Ha Noi

Urgent - PHP Team Leader

Ho Chi Minh

Software Team Leader

Ha Noi

iOS Team Leader - Up to 1000$

Ha Noi

Server Team Leader (Java)

Ho Chi Minh

2 Scrum master (Team Leader upto $1500)

Ha Noi

Android Team Leader

Ha Noi
Nhận các việc làm Team Leader qua email

5 PHP Team Leader 1800$

Ho Chi Minh
 • Performance review 2 times
 • Opportunity for onsite
 • Health Insurance full package

Big Data Analytics System – Team Leader

Ho Chi Minh

Web Apps Team Leader (JavaScript, HTML5)

Ha Noi
 • 13th month & Performance bonus
 • Language & Technical Training
 • Healthcare for U & your family

PHP Technical Lead

Ho Chi Minh

2 Tester Leaders (Up to $900)

Ho Chi Minh

Lead/Senior Java Developers up to 4000

Ho Chi Minh
 • Private Insurance
 • Re-view once a years
 • Weekly company partty

UX Design Lead

Ho Chi Minh

10 PHP Tech Lead/ Senior PHP Developers

Ho Chi Minh

Test Leader

Ho Chi Minh

02 PHP Leaders - Above $1500

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật