51 việc làm team leader tại Việt Nam cho bạn

Web Application Team Leader (.Net, Saas)

Ho Chi Minh

iOS Team Leader [Up to $1300/ month]

Ho Chi Minh

7 PHP Team Leader upto $1700

Ho Chi Minh
  • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
  • Bonus dự án hàng tháng
  • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

[Urgent] iOS Team Leader (Swift)

Ho Chi Minh

Sr/Team Leader Java Developer (Database)

Ho Chi Minh

Tester Team Leader (Up to 30M VND)

Ha Noi

10 Tester/Test Team Leader - Up to 20M

Ha Noi

Team Leader e-Commerce & PIM (Java/PHP)

Ho Chi Minh

Business Analyst Team Leader

Ha Noi

01 Corporate IT Team Leader (System)

Ho Chi Minh
  • Comfortable environment
  • 14 days annual leave
  • Yearly performance bonus
Nhận các việc làm Team Leader qua email

Java Team Leader (Spring, MySQL, Agile)

Ha Noi

Mobile Team Leader (IOS/Android) ~ $1300

Ho Chi Minh

.NET Team Leader (C#, SQL), from $1,000+

Ho Chi Minh

Senior Java Full Stack Developer

Ha Noi

04 Senior Developers (Java, JavaScript)

Ha Noi

Sr. App Developer (JavaScript or JQuery)

Ho Chi Minh

Tech Lead

Ho Chi Minh

Software Component Project Manager

Ho Chi Minh

JAVA Leader UP TO $2,000

Ho Chi Minh
  • Bonus up to 4-months salary
  • Chance to work in Yahoo! JAPAN
  • Bao Viet care 24/24 Insurance

Senior .NET Software Engineer

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent