33 việc làm team leader tại Việt Nam

Test Leader (Japanese)

Ha Noi
  • Nghỉ thứ 7, chủ nhật
  • Liên tục thưởng: dự án, lễ tết
  • Môi trường làm việc bao vui

QA Manager

Ho Chi Minh
  • Working with Top AI Product
  • Onsite trip to Europe
  • Competitive salary, stocks