42 việc làm team leader tại Việt Nam

3 Team Leader/Sr Programmer (C#, .NET)

Ho Chi Minh
 • Happy Hour hàng tháng
 • Được đào tạo học tiếng Nhật
 • Cơ hội công tác ở Nhật

3 Project Manager/Team Leader (.NET, C#)

Ha Noi
 • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
 • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
 • Carrier path rõ ràng
Manager C# .NET
4 ngày trước

Tech Lead Magento (Up to 2000$ + Bonus)

Ha Noi
 • Attractive Salary and benefits
 • Review performance twice/year
 • Friendly and professional work

IT Manager

Ho Chi Minh
 • A rewarding career
 • Attractive Bonuses
 • Join our exceptional team