40 việc làm team leader tại Việt Nam cho bạn

Backend Team Leader (Java, Javascript)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • International Company
 • High promotion opportunity

Tech Team Leader (ReactJS, Angular)

Ho Chi Minh

Team Leader Data Analyst (Database/SQL)

Ho Chi Minh
 • No limit on career development
 • Bonus on 13th salary
 • Learn ML, Big Data

05 DevOps Team Leader (Linux) Above 25M

Ha Noi

IT Team Leader

Ha Noi

02 Java Team Leader (J2EE)

Ha Noi

Java Team Leader (J2EE)

Ha Noi

Business Analyst (Team Leader/QA QC/BA)

Ha Noi

Team Leader (C#, ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Senior Data Scientist

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Team Leader qua email

Technical Lead (Leadership/PHP/ReactJS)

Ho Chi Minh
 • Product, startup mindset
 • Attractive packages
 • Free in-house food and drink

Technical Architect (Cloud, BigData)

Ho Chi Minh

5 PHP Team Leaders Upto $1700

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Development Leader / Scrum Master (Java)

Ho Chi Minh

Scrum Master (Agile/Product Manager)

Ha Noi

Senior / Tech Lead .NET (Joining bonus)

Ho Chi Minh

Scrum Master (Agile)

Da Nang

Test Lead (Tester) - Up to 1300$

Ha Noi

Senior / Tech Lead Java (Joining Bonus)

Ho Chi Minh

Senior Java Fullstack Developer

Ha Noi
 • Top market salary
 • Flexible working environment
 • Telecommunication technologies

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản