38 việc làm team leader tại Việt Nam

 • Nâng cao kĩ thuật với các kĩ sư giàu kinh nghiệm
 • Làm việc trong công nghệ Nhật Bản chuyên nghiệp
 • Thu nhập cạnh tranh, nhiều chế độ hấp dẫn
Ha Noi
 • Nâng cao kĩ thuật với các kĩ sư giàu kinh nghiệm
 • Làm việc trong công nghệ Nhật Bản chuyên nghiệp
 • Thu nhập cạnh tranh, nhiều chế độ hấp dẫn
Ha Noi
5 ngày trước
 • Stock options
 • Vietnam labor law contract with full benefits.
 • 13th month salary
Ho Chi Minh
 • Stock options
 • Vietnam labor law contract with full benefits.
 • 13th month salary
Ho Chi Minh
24 ngày trước
 • Lương hấp dẫn+Thử việc 100% lương+Thưởng dự án,
 • Đào tạo lên vị trí Leader trong thời gian ngắn
 • Học tiếng Nhật miễn phí+Trang thiết bị làm việc
Ha Noi
 • Lương hấp dẫn+Thử việc 100% lương+Thưởng dự án,
 • Đào tạo lên vị trí Leader trong thời gian ngắn
 • Học tiếng Nhật miễn phí+Trang thiết bị làm việc
Hot
Ha Noi
16 giờ trước
 • The product development with higher responsibility
 • Valuable experience of large data processing
 • Knowledge of digital marketing technology
Ho Chi Minh
 • The product development with higher responsibility
 • Valuable experience of large data processing
 • Knowledge of digital marketing technology
QA QC Team Leader
23 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
23 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Good working environment
 • Global jobs await
 • Music is our driving force
Ho Chi Minh
 • Good working environment
 • Global jobs await
 • Music is our driving force
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Work with Silicon Valley team
 • Challenge problem, newest Tech
 • Multiple project bonus, review 2 times
Ho Chi Minh
 • Work with Silicon Valley team
 • Challenge problem, newest Tech
 • Multiple project bonus, review 2 times
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước
Ho Chi Minh
14 ngày trước