32 việc làm project manager tại Hồ Chí Minh

 • Review lương 02 lần mỗi năm
 • Bảo hiểm toàn diện 24/7
 • Thưởng hàng quý và hàng năm
Ho Chi Minh
 • Review lương 02 lần mỗi năm
 • Bảo hiểm toàn diện 24/7
 • Thưởng hàng quý và hàng năm
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • 13 months of salary & Excellent bonuses
 • Foreign language allowance (up to 500USD/month)
 • 19 days of paid leave + Premium global insurance
Ho Chi Minh
 • 13 months of salary & Excellent bonuses
 • Foreign language allowance (up to 500USD/month)
 • 19 days of paid leave + Premium global insurance
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Flexible working times and hybrid work possibility
 • Long-term personal development and social support
 • Diverse and interesting projects
Ho Chi Minh
 • Flexible working times and hybrid work possibility
 • Long-term personal development and social support
 • Diverse and interesting projects
Ho Chi Minh
11 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
15 ngày trước
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
Ho Chi Minh
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
Ho Chi Minh
21 ngày trước
 • Flexible working hour
 • Competitive salary & good remuneration
 • 1 week holiday with allowance up to 300$
Ho Chi Minh
 • Flexible working hour
 • Competitive salary & good remuneration
 • 1 week holiday with allowance up to 300$
Ho Chi Minh
26 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
2 ngày trước