68 việc làm project manager tại Việt Nam

Scrum Master (Project Manager)

Ho Chi Minh
  • Attractive Package
  • Endless growth-company
  • 20 days of annual leave

Project Manager (Agile/ Scrum Master)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary
  • Friendly & dynamic environment
  • Grow together with the company

04 Project Manager ($800-$2000)

Da Nang
  • Thu nhập: 800 - 2.000$
  • Xét tăng lương 6 tháng/ lần
  • Lương thâm niên