81 việc làm project manager tại Việt Nam

 • Salary is up to $2,500
 • Learn modern workflow & tools
 • MacBook Air or Pro for all members
Ho Chi Minh
 • Salary is up to $2,500
 • Learn modern workflow & tools
 • MacBook Air or Pro for all members
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Hybrid working model or full remote
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary
Ho Chi Minh
 • Hybrid working model or full remote
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Môi trường làm việc tốt
 • Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả dự án
 • Góp phần tạo giá trị lớn cho cộng đồng
Ha Noi
 • Môi trường làm việc tốt
 • Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả dự án
 • Góp phần tạo giá trị lớn cho cộng đồng
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
4 ngày trước
 • Work in Ho Chi Minh City
 • 14 days annual leave
 • Yearly performance bonus
Ho Chi Minh
 • Work in Ho Chi Minh City
 • 14 days annual leave
 • Yearly performance bonus
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
5 ngày trước
 • 100% Salary&full social insurance during probation
 • One round interview only
 • 19 Paid days off per year
Ho Chi Minh
 • 100% Salary&full social insurance during probation
 • One round interview only
 • 19 Paid days off per year
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
11 ngày trước