14 việc làm oracle tại Hồ Chí Minh cho bạn

Database Administration (Oracle, MS SQL)

Ho Chi Minh

Oracle DBA (Database, Postgresql)

Ho Chi Minh
  • 18 days of annual leave
  • Premium healthcare package
  • Travel chances to Switzerland

Senior Java Dev (J2EE,Oracle) ~ $2.000

Ho Chi Minh

Oracle Developer (Database, SQL)~ $1,000

Ho Chi Minh

Oracle Developer (PL SQL, Database)

Ho Chi Minh

Software Developer (C#, MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Software Developer (C#, MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Oracle qua email

Application Developer(Java, C#, Oracle)

Ho Chi Minh
  • Lương, thưởng cạnh tranh
  • Trợ cấp chi phí học ngoại ngữ
  • Khám sức khỏe & du lịch hè

IT Database Developer

Ho Chi Minh

Java Back-End Developer

Ho Chi Minh

Backend Developer (Java, MySQL)

Ho Chi Minh

Software Developer (Java, MySQL)

Ho Chi Minh

Data Engineer

Ho Chi Minh
  • Attractive salary
  • Private healthcare
  • International team

Chuyên viên phát triển Java (Core card)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

mgm technology partners Vietnam Headline Photo
mgm technology partners Vietnam Da Nang

mgm - Software Engineers to the bones. We code for Fortune 100 customers and have fun while doing so