24 việc làm cloud tại Hồ Chí Minh cho bạn

System Engineer (Linux, Cloud)

Ho Chi Minh - District 12

DevOps Engineer (Cloud, Python)

Ho Chi Minh - District 1

Lead DevOps Engineer (AWS, Cloud)

Ho Chi Minh - District 1

DevOps Engineer (Cloud)

Ho Chi Minh - District 12

DevOps Enginner (AWS/Cloud)

Ho Chi Minh - District 8

Senior Data Engineer (SQL,Cloud)

Ha Noi - Hai Ba Trung
Ho Chi Minh - District 1

DevOps Engineer (AWS, Cloud)

Ho Chi Minh - Binh Thanh

Cloud Engineer Lead (NodeJS, Japanese)

Ho Chi Minh - Binh Thanh

DevOps Engineer (AWS, Cloud)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan

Site Reliability Engineer (DevOps/Cloud)

Ho Chi Minh - District 10

System Engineer (Linux, Cloud)

Ho Chi Minh - District 7

DevOps Engineer (Cloud, Python, Ruby)

Ho Chi Minh - District 2

DevOps Engineer (Cloud, AWS,Azure, Bash)

Ho Chi Minh - Tan Binh
Da Nang - Hai Chau

IT System Admin (Cloud, AWS, SaaS)

Ho Chi Minh - Tan Binh

Cloud Engineer (Python, Bash Script)

Ho Chi Minh - District 1

Senior Java Engineer

Ho Chi Minh - District 3

Technical Lead (Java)

Ho Chi Minh - District 2

Cloud DevOps Lead

Ho Chi Minh - Binh Thanh

Senior Java Developer

Ho Chi Minh - District 2

Staff/Senior Software Dev Engineer

Ho Chi Minh - Phu Nhuan

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.