27 việc làm cloud tại Việt Nam cho bạn

Solution Architect (Cloud, AWS, DevOps)

Ho Chi Minh

Backend Dev (NodeJS/Cloud/Database)

Ho Chi Minh
  • Go-Global market
  • Multiple game genres
  • Promotion opportunities

Site Reliability Engineer (DevOps/Cloud)

Ho Chi Minh

Senior Engineering Manager (Cloud/Scala)

Ho Chi Minh

Cloud Engineer (Oracle, Database)

Ho Chi Minh

System Admin (Docker/Data Center/Cloud)

Ho Chi Minh

Tech support Cloud (Linux, VMware)

Ha Noi
Ho Chi Minh
  • Lương và phúc lợi hấp dẫn
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Nhiều cơ hội thăng tiến

System Engineer (Linux, Cloud)

Ho Chi Minh

Fullstack Software Engineer-Cloud/NodeJS

Ha Noi

Senior Backend (AWS/Golang/C++/Cloud)

Ho Chi Minh

Back-end Engineer (Python)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Principal Machine Learning Engineer

Ho Chi Minh

Senior Devops Engineer

Ho Chi Minh

Backend Developer (NodeJS, JavaScript)

Ho Chi Minh

Senior DevOps/ CloudOps Engineer (AWS)

Ho Chi Minh

IT DevOps Engineer

Ho Chi Minh

DevOps Engineer (Cloud Operations)

Ho Chi Minh

Product Manager (VNG Cloud)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Cyber Security Consultant

Ho Chi Minh

Project Manager (AI/ Big Data Project)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd