35 việc làm cloud tại Việt Nam cho bạn

Data Analytics Engineer (Python/Cloud)

Ha Noi - Ba Dinh
Python MySQL Cloud
22 giờ trước

DevOps Engineer (Cloud, Python)

Ho Chi Minh - District 1
Cloud Python Golang
23 giờ trước

Solution Architect (Cloud, Azure, .NET)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan

20 Cloud Engineers/Technical Leads(AWS)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan

Product Manager (Business Analyst,Cloud)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan
  • Premium health care check
  • Private health care
  • Extra benefits up to 350 USD

DevOps Enginner (AWS/Cloud)

Ho Chi Minh - District 8
DevOps Cloud AWS
7 ngày trước

DevOps Engineer (AWS, Cloud)

Ha Noi - Cau Giay
DevOps Cloud AWS
8 ngày trước

Senior Data Engineer (SQL,Cloud)

Ha Noi - Hai Ba Trung
Ho Chi Minh - District 1
Database Cloud SQL
8 ngày trước

Solution Architect (Cloud: GCP, Java)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan

System Engineer (Linux, Cloud)

Ho Chi Minh - District 12
Linux Cloud
5 ngày trước

Sr BackEnd Dev (Java,Spring,Cloud)~2300$

Ha Noi - Hai Ba Trung
Java Cloud Spring
6 ngày trước

Lead DevOps Engineer (AWS, Cloud)

Ho Chi Minh - District 1
DevOps Cloud AWS
7 ngày trước

DevOps Engineer (Cloud)

Ho Chi Minh - District 12

DevOps Engineer (AWS, Cloud)

Ho Chi Minh - Binh Thanh
DevOps AWS Cloud
7 ngày trước

Cloud Engineer Lead (NodeJS, Japanese)

Ho Chi Minh - Binh Thanh

DevOps Engineer (AWS, Cloud)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan
DevOps Cloud AWS
18 ngày trước

Site Reliability Engineer (DevOps/Cloud)

Ho Chi Minh - District 10

System Engineer (Linux, Cloud)

Ho Chi Minh - District 7

DevOps Engineer (Cloud, AWS,Azure, Bash)

Ho Chi Minh - Tan Binh
Da Nang - Hai Chau
DevOps Cloud AWS
29 ngày trước

IT System Admin (Cloud, AWS, SaaS)

Ho Chi Minh - Tan Binh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.