50 việc làm cloud tại Việt Nam

Hot
Ho Chi Minh
21 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
Ha Noi
 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
DevOps Cloud AWS
4 ngày trước
Hot
Ha Noi
4 ngày trước
 • 13th month salary & Competitive Bonus & 20 AL days
 • Financial Support, Health care, Well-being program
 • Extensive training programs
Ho Chi Minh
 • 13th month salary & Competitive Bonus & 20 AL days
 • Financial Support, Health care, Well-being program
 • Extensive training programs
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
Ho Chi Minh
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Attractive salary
 • Friendly & dynamic environment
 • Grow together with the company
Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Friendly & dynamic environment
 • Grow together with the company
Ho Chi Minh
7 ngày trước
 • Chế độ thưởng theo KPI
 • Đào tạo chuyên sâu
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo
Ho Chi Minh
 • Chế độ thưởng theo KPI
 • Đào tạo chuyên sâu
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo
Ho Chi Minh
17 ngày trước
Ho Chi Minh
19 ngày trước
 • Extra healthcare insurance
 • Competitive salary
 • 13-month salary
Ho Chi Minh
 • Extra healthcare insurance
 • Competitive salary
 • 13-month salary
Cloud Oracle AWS
19 ngày trước
Ho Chi Minh
19 ngày trước
 • German Tech Company in Ho Chi Minh City
 • Great Career Path & Great Salary
 • Benefits: 20 Days annual leave, Home-Office & more
Ho Chi Minh
 • German Tech Company in Ho Chi Minh City
 • Great Career Path & Great Salary
 • Benefits: 20 Days annual leave, Home-Office & more
AWS Cloud Java
24 ngày trước
Ho Chi Minh
24 ngày trước