32 việc làm asp.net tại Hà Nội

Senior Engineer (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi
 • Onsite in US/Europe and others
 • Using latest technologies
 • “FPT care” health insurance
.NET C# ASP.NET
2 giờ trước

ASP.NET Developers (C#, SQL)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
ASP.NET C# SQL
1 ngày trước

3 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET) ~$1800

Ha Noi
 • Xét tăng lương 2 lần/ năm
 • Teambuilding 2 lần/ năm
 • Thường dự án, cuối năm hâp dẫn
.NET C# ASP.NET
2 ngày trước

02 Senior .NET Dev (ASP.NET, MVC)~50mil.

Ha Noi
 • High salary + good benefits
 • Approaching up-to-date tech
 • Working with people you like
.NET MVC ASP.NET
14 ngày trước

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi
 • Mức lương thỏa thuận
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt
.NET C# ASP.NET
17 ngày trước

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
.NET C# ASP.NET
22 ngày trước

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật