Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Xtel không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

NEW FOR YOU
Đăng 1 giờ trước

Data Engineer (Data Analyst, Python, Java, SQL)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Thu nhập từ 20 - 22 tháng lương/năm
  • Được đào tạo trend công nghệ mới
  • Team building, year-end party...
NEW FOR YOU
Đăng 3 giờ trước

Smart Contract Engineer (Blockchain, Solidity)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Saturday & Sunday off.
  • Blockchain Technology training.
  • Free lunch, free parking, Company trip.
NEW FOR YOU
Đăng 3 giờ trước

Software Engineer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi
  • Competitive and attractive compensation package
  • A strong culture of learning and development
  • Learn from who sits next to you!
Số lượt xem trang: 3,256