Review công ty VSee Lab

Ha Noi, Da Nang
Sản phẩm
151-300
United States
Thứ 2 - Thứ 6
Thêm ngày nghỉ cho OT

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review VSee Lab ngay
Viết đánh giá

1 Review

Good boss and good workplace

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2017

Điều tôi thích

Flexible working time
Don't have to go to company
A lot of professional managers
NO OT ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review VSee Lab ngay
Viết đánh giá