Đánh giá công ty Motorist Pte Ltd

Others, Ho Chi Minh
Sản phẩm
1-50
Singapore
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Motorist Pte Ltd ngay
Viết đánh giá

1 Đánh giá

A great place to learn and work

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Năm 2019

Điều tôi thích

The office is located in an open co-working place and comfortable, working time is from 9AM - 5PM. The Motorist project is interesting although it's only available to be used in Singapore & Malaysia currently, and the boss is friendly and open to everyone.
There is no overtime required when you work here because it is a product application