Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Kangaroo Group không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Accounting Consultant (Business Analyst, ERP, Oracle)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Utilization, Team Billable Bonus , 13th salary.
  • Weekly English training with foreign.
  • Healthcare insurance (PTI) for you and your family
NEW FOR YOU
Đăng 9 giờ trước

Product Manager

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Flexible working hour
  • Private health care insurance
  • Premium annual health care check
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

01 Quản trị vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu (Oracle)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Lương thưởng theo năng lực
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Công nghệ cao
Số lượt xem trang: 1,936