Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại IIBT Vietnam không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

Đăng 8 ngày trước

Senior Web UI-UX Designer (HTML5, Figma)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Long-term bonus, excellent employee bonus
  • Active & young working environment
  • Great Experiences with AQV' projects
Đăng 29 ngày trước

UI-UX Designer (HTML5, CSS)

Tại văn phòng
Ha Noi - Ho Chi Minh
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

UI/UX Designer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • 20 days of leave per year
  • Regional learning opportunities
  • Premium healthcare for family
Số lượt xem trang: 1,223