Đánh giá chung

3.2

250 đánh giá
5
7%
4
28%
3
48%
2
14%
1
3%
Khuyến khích làm việc tại đây
Lương thưởng & phúc lợi
Lương thưởng & phúc lợi
2.5

Đánh giá chi tiết

5
4%
4
9%
3
32%
2
40%
1
15%
Đào tạo & học hỏi
Đào tạo & học hỏi
3.1

Đánh giá chi tiết

5
7%
4
27%
3
42%
2
20%
1
4%
Sự quan tâm đến nhân viên
Sự quan tâm đến nhân viên
3.1

Đánh giá chi tiết

5
8%
4
25%
3
39%
2
24%
1
4%
Văn hoá công ty
Văn hoá công ty
3.7

Đánh giá chi tiết

5
18%
4
45%
3
28%
2
7%
1
2%
Văn phòng làm việc
Văn phòng làm việc
3.9

Đánh giá chi tiết

5
22%
4
51%
3
23%
2
3%
1
1%

Đánh giá chi tiết

5
4%
4
9%
3
32%
2
40%
1
15%

Đánh giá chi tiết

5
7%
4
27%
3
42%
2
20%
1
4%

Đánh giá chi tiết

5
8%
4
25%
3
39%
2
24%
1
4%

Đánh giá chi tiết

5
18%
4
45%
3
28%
2
7%
1
2%

Đánh giá chi tiết

5
22%
4
51%
3
23%
2
3%
1
1%
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

250 đánh giá

Tháng Năm 2024

Môi trường tốt, nhiều benefit

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích:

Công ty thực sự phù hợp cho intern và người mới ra trường, không có mentor nhưng sẽ có buddy chỉ dẫn, đồng nghiệp đều là những người thật sự giỏi và nhiệt tình nên có thể học hỏi qua quá trình làm việc. Benefit và cơ sở vật chất tốt, flexible time, có nhiều khoá học và workshop.
Công ty thường ít khi phải OT, nhưng OT sẽ được x2 lương

Tháng Sáu 2024

Môi trường tốt cho fresher

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đăng nhập để xem tất cả đánh giá.
Tháng Mười Hai 2023

Flexible time, ít phải OT trừ những lúc gấp

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Một 2024

Good benefit, low salary

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  1

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  5

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Mười Một 2023

Good environment

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Mười Một 2023

Môi trường phúc lợi tốt

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Mười Một 2023

Công ty tốt cho các bạn mới ra trường

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Mười 2023

Công ty tốt

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  5

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Chín 2023

Phúc Lợi Tốt

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Chín 2023

Ổn cho thực tập

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

1 việc làm đang tuyển dụng

SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

Senior Data Analyst

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Working with a multicultural team
 • Hybrid work culture
 • Recognition and reward based on performance
Số lượt xem trang: 49,259