Review công ty ELEK

Thu Duc City, Ho Chi Minh
Sản phẩm
151-300
France
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review ELEK ngay
Viết đánh giá

1 Review

môi trường làm việc năng động, thoải mái

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Năm 2021

Điều tôi thích

nhân viên hòa đồng, không đấu đá lẫn nhau, hỗ trợ nhau trong cong việc
không có OT. hoàn thành xong task sẽ được về sớm thôi.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review ELEK ngay
Viết đánh giá