Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

2 việc làm đang tuyển dụng

NEW FOR YOU
Đăng 10 giờ trước

Machine Learning Engineer (SQL/Python/Spark)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Competitive starting salary,13th salary and bonus
  • Health care insurance for employees and family.
  • Company-provided Apple computers.
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Software Engineer (Golang/Java/Python)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Competitive starting salary,13th salary and bonus
  • Free lunch and happy Friday.
  • Health care insurance for employees and family.
Số lượt xem trang: 8,148