Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Công ty TNHH MTV Công nghệ HIP không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Automotive Software Engineer (C++,Linux, OOP)

Linh hoạt
Ha Noi
  • Package of Up-to 16.5 months / year
  • Attractive allowances & benefits
  • Flexible working time with many company holidays
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

C++ Game Developer

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Working with a multicultural team
  • Hybrid work culture
  • Recognition and reward based on performance
SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

R&D Engineer (C/C++) – Up-to $2,500

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Competitive salary & up-to 16-month income / year
  • Attractive allowances & benefits
  • Flexible working time with many company holidays