Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

1 việc làm đang tuyển dụng

Đăng 19 ngày trước

Backend Developer (.NET, C#, MySQL)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Cam kết tối thiểu từ 14 - 15 tháng lương/năm
  • Gói phúc lợi tương đương 1-2 tháng lương/năm
  • Team building, Du lịch trong và ngoài nước
Số lượt xem trang: 6,592