Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại AIC Group không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Senior Manual/Automation Tester (QA QC) - 3I074

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
  • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
  • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
Số lượt xem trang: 6,565