53 việc làm sql tại Hà Nội

Dev (Java/ C# /Javascript, SQL) ~2000$

Ha Noi
 • PV trước, nhận việc sau Tết
 • Lương upto 2000$
 • Có trao đổi nhân sự Việt Nhật
C# SQL Java
2 ngày trước

05 Mid/Senior .NET Core (C#, SQL) ~ 40M

Ha Noi
 • Mức lương hấp dẫn Up to 40M
 • Chế dộ và phúc lợi thú vị
 • Xây nền tảng số hàng đầu VN
.NET C# SQL
3 ngày trước

Sr. Fullstack (PHP, ReactJS, SQL)

Ha Noi
 • Cấp máy tính cấu hình cao
 • Lương thưởng theo năng lực
 • BH tai nạn & chăm sóc sức khỏe
PHP SQL ReactJS
3 ngày trước

Sr Backend Dev (PHP/Laravel/SQL)

Ha Noi
 • Cấp máy tính cấu hình cao
 • Lương thưởng theo năng lực
 • BH tai nạn & chăm sóc sức khỏe
PHP SQL Laravel
9 ngày trước