15 việc làm golang tại Hà Nội

SUPER HOT
Đăng 6 giờ trước

Senior Backend Engineer (Python/Golang/Java)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Competitive Salary & Benefits
 • Training course and certificates
 • The preferences when using the services of the Vin
SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Senior Golang Engineer (Hybrid working ~3500USD)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

VCS - Software Architect (Golang, C++)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
 • Môi trường làm việc năng động
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Principal Golang Engineer (Technical Leader/TA)~ 4500$

Linh hoạt
Ha Noi
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

(Middle) Golang Developer- Up to 2000$

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Product 100K+ Global Users
 • Flexible time & 12 remote days
 • ~ 16 Month Salary and more
Nhận thông tin việc làm golang tại Ha Noi qua email
Đăng 7 ngày trước

VCS - Fullstack/Backend Developer (Golang/Python)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
 • Môi trường làm việc năng động
Đăng 10 ngày trước

Senior Golang Developer (Linux, SQL) Upto 2500$

Linh hoạt
Ha Noi
 • Very Competitive salary with 100% during probation
 • Creativity, innovation, and work-life balance
 • Flexible working hours, no overtime
Đăng 10 ngày trước

Fullstack Engineer (Java/ReactJS)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Đăng 14 ngày trước

Solution Architect/ Techlead (Python/Java)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Competitive Salary & Benefits
 • Training course and certificates
 • The preferences when using the services of the Vin

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.