6 việc làm golang tại Hà Nội cho bạn

Backend Developer (NodeJS, Golang, Java)

Ha Noi

Blockchain Dev (Golang/Java /C++) ~$2000

Ha Noi

Software Developer (Java, Golang, C++)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior Backend Java/Golang Up to 2500$

Ha Noi
  • Top market salary: Upto $2500+
  • Entrepreneurial environment
  • Young and innovative

Senior Back-end Developer

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior/Lead Backend Engineer (Go/Java)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất