12 việc làm golang tại Hà Nội

[Urgent] Backend Developer (Java/Golang)

Ha Noi
 • Top market salary: Upto $2500+
 • Entrepreneurial environment
 • Young and innovative
Java Python Golang
6 ngày trước

Backend Developer (Golang/Python)

Ha Noi
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Cơ hội phát triển nhanh
 • Môi trường năng động sáng tạo

Senior Backend Engineer (Golang/Java)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Attractive Salary
 • 15-20 days off
 • Review performance twice/year
Golang Java Spring
11 ngày trước

Backend Engineer(Golang/Java/C#)

Ha Noi
 • English-speaking environment
 • Build user-centric culture
 • Truly value members' opinion
Golang Java
12 ngày trước

Backend Engineer - Golang - Digital Bank

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • KPI bonus
 • Transportation Allowance
 • Medical Healthcare
Golang NodeJS
24 ngày trước