21 việc làm golang tại Việt Nam cho bạn

[HN] 02 Java/Golang Dev (up to $1500)

Ha Noi

Senior Backend Developer (GOLang)

Ho Chi Minh

02 Junior Backend Developer (Golang/PHP)

Ho Chi Minh
 • 6 tháng tăng lương 1 lần
 • Thưởng Tết và lương tháng 13
 • Được cơ cấu thành future lead

Golang/Python Dev/Tech Lead

Ha Noi

Golang Developer (Ticket Box)

Ho Chi Minh

Jr/Sr Back End Devs (Golang/Java/NodeJS)

Others

Back End Engineer (Java/Golang/other)

Ho Chi Minh

Backend Developer (Java/ Golang) ~$3k

Ho Chi Minh

Backend Engineer (Golang/NodeJS)

Ho Chi Minh

Backend Developer (Golang/Python/NodeJS)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Golang qua email

Java/Golang/NodeJS Sr. Backend Engineer

Ho Chi Minh
Ha Noi

IT Security Operations (SecOps) Manager

Ho Chi Minh

Junior/ Senior Back-End Dev (NodeJS)

Ho Chi Minh

Senior Web Developer (Ruby/Go/JS)

Ho Chi Minh
Da Nang

Core Backend/Protocol Engineer Remote OK

Ho Chi Minh

Site Reliability Engineer (DevOps)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Medical Healthcare
 • Transportation Allowance
 • Team Building

Sr/Principal Backend Engineer - Platform

Ho Chi Minh

Sr Automation Engineer (QA/QC, C#)

Ho Chi Minh
 • Join a fast growing company
 • Open and honest team culture
 • Gaming & blockchain projects

Senior Software Engineer (PHP)

Ho Chi Minh

Junior Developers (Java, Go, ReactJS)

Ha Noi
 • Work onsite on US
 • Competitive salary package
 • Professional environment

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.