38 việc làm golang tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Principal Golang Engineer (Technical Leader/TA)~ 4500$

Linh hoạt
Ha Noi
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

Senior Golang Engineer (Hybrid working ~3500USD)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

(Middle) Golang Developer- Up to 2000$

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Product 100K+ Global Users
 • Flexible time & 12 remote days
 • ~ 16 Month Salary and more
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

VCS - Software Architect (Golang, C++)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
 • Môi trường làm việc năng động
Đăng 8 ngày trước

Senior Backend Engineer (Python/Golang/Java)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Competitive Salary & Benefits
 • Training course and certificates
 • The preferences when using the services of the Vin
Đăng 15 ngày trước

1 Senior & 3 Principal Golang Engineer

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Đăng 15 ngày trước

VCS - Fullstack/Backend Developer (Golang/Python)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
 • Môi trường làm việc năng động

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.