60 việc làm golang tại Việt Nam

09 Backend Developers (Python, Golang)

Ha Noi
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Cơ hội phát triển nhanh
 • Môi trường năng động sáng tạo
Python C++ Golang
2 giờ trước

Software Engineer (Golang)

Ho Chi Minh
 • Performance review 2times/year
 • Education for engineers. 1on1
 • MacBook Pro & Dell monitor

Backend Developer (Golang/NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Health/Fitness
 • Development opportunities
 • Plenty of food, all the time
Golang NodeJS AWS
3 ngày trước

Backend Engineer (Java, Golang)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Attractive Salary
 • 15-20 days off
 • Review performance 2 times/y
Java Golang Spring
3 ngày trước