14 việc làm games tại Hà Nội cho bạn

Mobile Games Developer (C#; Unity)

Ha Noi

2D Animator (Designer, Unity, Games)

Ha Noi
  • Lương không giới hạn
  • Nghỉ theo lịch VN & Nhật
  • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

Unity Developer (Games, C#, Mobile Apps)

Ha Noi

02 Unity Mobile Apps Developers (Games)

Ha Noi

4 Unity Developers (C#/Games)-Upto $1500

Ha Noi

Unity Developer (C#, Games)

Ha Noi

[HOT] Unity / Mobile Apps Developer (HN)

Ha Noi
  • Ko làm thêm giờ
  • Thưởng theo dự án
  • Chi trả 100% khám chữa bệnh
Nhận các việc làm Games qua email

HTML5 Game Dev [JavaScript, Construct2]

Ha Noi

Mobile Game Designer (UI/UX; Gameplay)

Ha Noi

10 Web Game Developer (Up to $1000)

Ha Noi

04 Game Server (Cocos2djs/Java/DevOps)

Ha Noi

05 Senior Unity Developers - Up to $1500

Ha Noi

05 Unity Developer - Up to $1500

Ha Noi

Mobile Game Tester

Ha Noi
  • Lương có thể lên đến 1000$
  • Nghỉ thứ 7, CN
  • Du lịch nước ngoài hàng năm

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam