17 việc làm games tại Hà Nội cho bạn

[HN] Games Developer (Unity, C#)

Ha Noi
 • Làm game đẳng cấp thế giới
 • Thưởng là chính, lương là phụ
 • Đội ngũ trẻ, cực vui

Senior QA Engineer for Mobile Games

Ha Noi

Bắc Ninh Unity Devs (Games/C#) $1,500

Ha Noi

Graphic Designer (UI-UX, Games)

Ha Noi

Cocos2D Games Dev (JavaScript, HTML5)

Ha Noi

Unity Games Developer (C#) - Up to $1500

Ha Noi

05 2D Game Artist ( $500 - $1000)

Ha Noi
 • Làm game đẳng cấp thế giới
 • Thưởng là chính, lương là phụ
 • Đội ngũ trẻ, cực vui

Art Director

Ha Noi

2D 3D Game Artist (UI-UX, Mobile Apps)

Ha Noi
Nhận các việc làm Games qua email

[ONESOFT] GAME ARTIST - Up to 800$

Ha Noi
 • Làm game đẳng cấp thế giới
 • Thưởng là chính, lương là phụ
 • Đội ngũ trẻ, cực vui

Data Engineer (Big Data / Back End)

Ha Noi
 • Thưởng tết tới 3 tháng lương
 • Nghỉ thứ 7, CN
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

02 Graphic Designers (UI-UX) - Up to 20M

Ha Noi

Game Developer (C++)

Ha Noi

2D Game Artist

Ha Noi
Da Nang

Game Designer

Ha Noi
Da Nang

Senior Mobile Game Producer

Ha Noi
Da Nang

Unity Game Developer (C#, Up to $1300)

Ha Noi
Da Nang

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FOSSIL (MISFIT) Headline Photo
FOSSIL (MISFIT) Ho Chi Minh

Great wearable computing products inventor and manufacturer