9 việc làm games tại Hà Nội cho bạn

Games Server Dev, Unity, Cocos2dx ~$2000

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Được làm việc với đối tác lớn
  • Môi trường trẻ - sáng tạo

05 Games Developer (HTML5/JavaScript)

Ha Noi

Unity Developer (Games, C#, Javascript)

Ha Noi

03 Games Developer (HTML5, JavaScript)

Ha Noi

05 Mobile Game Developers (Unity)

Ha Noi
  • Nghỉ thứ 7, CN
  • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
  • Du lịch nước ngoài hàng năm
Nhận các việc làm Games qua email

Unity Developer (Game, C#) Up To $1200

Ha Noi

03 Designer (Mobile Apps)

Ha Noi

2D 3D Game Artist (UI-UX, Mobile Apps)

Ha Noi

Game Designer (UI/UX)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DiCentral Headline Photo
DiCentral Ho Chi Minh

A leading company in offering and consulting business management solution