15 việc làm games tại Hà Nội cho bạn

Unity Developer (Games, C#)

Ha Noi

Developers (JavaScript, C++, Games)

Ha Noi

3D Artist Designer (Unity, Games)

Ha Noi

Mobile Game Dev (Back-end Unity) ~ $1500

Ha Noi
  • Thưởng tết 3-5 tháng lương
  • Thưởng dự án cao
  • Đóng 100% bảo hiểm

Software QC (Mobile Game)

Ha Noi

Game Server (C++, C#)

Ha Noi

Unity Developer (Senior/Junior)

Ha Noi
Nhận các việc làm Games qua email

Game Designer

Ha Noi

Unity Game Developer

Ha Noi

Game Mobile Developer

Ha Noi

02 Java Developers

Ha Noi

02 Graphic Game 2D Designer

Ha Noi

HTML5 Game Developer

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ZALORA Group Headline Photo
ZALORA Group Ho Chi Minh

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.