10 việc làm games tại Hà Nội cho bạn

03 Games Tester (iOS, Android)

Ha Noi
Ho Chi Minh

04 Games Developer - Up to 20M

Ha Noi

04 Games Developers (Up to $880)

Ha Noi

Vận Hành Game (Analyst/ Product manager)

Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi
Nhận các việc làm Games qua email

Unity Game Developer (C#, Up to $1300)

Ha Noi
Da Nang

Game Mobile Developer ($1000 to $2000)

Ha Noi

2D Game Artist (500$ - 1000$)

Ha Noi

2D 3D Game Artist (UI-UX, Mobile Apps)

Ha Noi

02 Graphic Designers (UI-UX) - Up to 20M

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Orange Logic Headline Photo
Orange Logic Ho Chi Minh

Orange Logic