39 việc làm games tại Việt Nam cho bạn

Games Artist - $800

Ha Noi
 • Môi trường cực kỳ thoải mái
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Chế độ đầy đủ

Unity3D Developer (games, .NET, JAVA,C#)

Ho Chi Minh
 • Tiếp xúc công nghệ mới thú vị
 • Team building thường xuyên
 • Phụ cấp, thưởng hàng năm

Senior Mobile Games Dev - Global team

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • International workplace

Lập trình viên Games C/C++

Ho Chi Minh

Unity Developer (Games, C#)

Ha Noi

Unity Games Developer (Engine Unity, C#)

Ho Chi Minh

Developers (JavaScript, C++, Games)

Ha Noi

3D Artist Designer (Unity, Games)

Ha Noi

Tool Programmer (Games, C#, .NET)

Ho Chi Minh

5 Games Developer(C#, HTML5, JavaScript)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Games qua email

Senior/Junior JavaScript Developer

Ho Chi Minh

Mobile Game Dev (Back-end Unity) ~ $1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Đóng 100% bảo hiểm

Game Artits 2D

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • High-skilled & passionate team
 • Great-place-to-work activities

Unity Game Developer - Up to 1.200$

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • High-skilled & passionate team
 • Great-place-to-work activities

Project Manager (Game Producer, English)

Ho Chi Minh

Software QC (Mobile Game)

Ha Noi

Game Server (C++, C#)

Ha Noi

Mobile Game Designer

Ho Chi Minh

Unity Developer (Senior/Junior)

Ha Noi

PHP Game Developer (Back-end)

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $1,500
 • Review salary (every 6 months)
 • Chance to work in Japan

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam