29 việc làm Games tại Việt Nam cho bạn

2D Games Artist

Ho Chi Minh
  • Truly startup spirit
  • Year-end bonus
  • Fast track to leadership

04 Unity3D Games Developers

Ho Chi Minh

Senior Unity 3D Developer (Games, C#)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (Urgent!)

Ho Chi Minh

Game Unity Developer (Upto $1000)

Ha Noi
  • Ko làm thêm giờ
  • Thưởng theo dự án
  • Chi trả 100% khám chữa bệnh

Senior Unity Game

Ha Noi

Senior Backend Engineer (PHP)

Ho Chi Minh

10 Web Game Developers (Up to $800)

Ha Noi

02 Web Game Designer (Up to $1000)

Ha Noi

Senior Unity Mobile Developer (15 - 22m)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Games qua email

Game Development Manager/CTO (C/C++)

Ho Chi Minh

02 Game Server Developers- Up to 1500$

Ha Noi

Senior Game Mobile Dev - Global team

Ho Chi Minh
  • Macbook Pro & extra screen
  • Talent team, Big project bonus
  • Abroad trip: 2 times annually

Game Mobile Developer (Cocos2dx, Unity)

Ho Chi Minh

Senior Unity-Multiplayer Game

Ha Noi

20 Developers (JavaScript)

Ha Noi

QA Engineer

Ha Noi

Game Designer

Ho Chi Minh

04 Lập Trình Viên Unity

Ho Chi Minh

Trưởng Dự án Game

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật