34 việc làm Games tại Việt Nam cho bạn

2D Games Artist (Designer, UI-UX)

Ho Chi Minh
 • Company trip at least twice.
 • Big project bonus
 • Surely higher salary

Senior Games Designer/Product Owner

Ho Chi Minh
 • Company trip at least twice.
 • Big project bonus
 • Surely higher salary

Games Artist (Designer, UI-UX)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • Chance to work in U.S office

Mobile Games Designer/Product

Ho Chi Minh

Senior Games Unity Developer

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro Provided
 • Big project bonus
 • Surely higher salary

Senior Tester / QA (Games)

Ho Chi Minh
 • Company trip at least twice.
 • Big project bonus
 • Surely higher salary

Senior Unity/C# Developer (Up to 1500$)

Ha Noi

Game 2D Designer (UI-UX)

Ha Noi

Unity Game Developer (C#)

Ha Noi

HTML5 Game Developer

Ha Noi
Nhận các việc làm Games qua email

Senior PHP Developer

Ho Chi Minh

Senior Game Server Engineer

Ha Noi

Unity Game Developer (C#, Mobile)

Ho Chi Minh

Game Developer (cocos2d-Js, C++)

Ho Chi Minh

Senior Game Mobile Dev - Global team

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Talent team, Big project bonus
 • Abroad trip: 2 times annually

Motion Graphic Designer

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • Chance to work in U.S office

Unity Game Developer

Ho Chi Minh

Game Art 2D/3D Designer - Up to $5000

Ho Chi Minh

HTML5 Game Developer [Javascript]

Ho Chi Minh
Ha Noi

Game Unity Developer (Upto $1500)

Ha Noi
 • Ko làm thêm giờ
 • Thưởng theo dự án
 • Chi trả 100% khám chữa bệnh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ZALORA Group Headline Photo

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.

Ho Chi Minh