35 việc làm Games tại Việt Nam cho bạn

Sr Games Unity Developer (Mobile Apps)

Ho Chi Minh
 • Company trip at least twice.
 • Big project bonus
 • Surely higher salary

2D Games Artist (UI-UX, Designer)

Ho Chi Minh
 • Company trip at least twice.
 • Big project bonus
 • Surely higher salary

Senior Games Designer/Product Owner

Ho Chi Minh
 • Company trip at least twice.
 • Big project bonus
 • Surely higher salary

Games Artist (UI-UX, Designer)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • Chance to work in U.S office

Game Designer

Ho Chi Minh
Ha Noi

HTML5 Game Developer (Javascript)

Ho Chi Minh
Ha Noi

2D Game Animator

Ha Noi

2D Game Artist

Ha Noi

Game Operation Manager (Vận Hành Game)

Ho Chi Minh

05 PHP Developer -Up to $1000

Ha Noi
Nhận các việc làm Games qua email

Unity Developer (Game, C#)

Ha Noi

C++ Programmer

Ha Noi
Da Nang

HTML5 Game Developer- Up to 1200$

Ha Noi

5 Game Unity Developer (Upto $1000)

Ha Noi
 • Thưởng theo dự án
 • Tăng lương 2 lần mỗi năm
 • Đồng nghiệp giỏi, kinh nghiệm

Senior Unity/C# Developer (Up to 1500$)

Ha Noi

Unity Game Developer (C#, Mobile)

Ho Chi Minh

HTML5 Game Developer

Ho Chi Minh

Game Server/ PHP/ C++

Ha Noi
 • Upto $1500
 • Cơ hội công tác Nhật Bản
 • Làm việc 5 ngày/ tuần

Unity Developer - Up to 20 mil

Ha Noi

Interactive Developer (Unity3D,AR/VR/MR)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ZALORA Group Headline Photo

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.

Ho Chi Minh