23 việc làm Games tại Việt Nam cho bạn

Games Artist (UI-UX, Designer)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • Many courses to upgrade skill

Game Designer (UI-UX)

Ho Chi Minh
 • Cấp Macbook Pro 15 inch
 • 1 tháng du lịch tối đa 1 tuần
 • Lương thưởng hấp dẫn

Game Back-end Server (Java) (800$-1500$)

Ho Chi Minh
 • Cấp Macbook Pro 15 inch
 • 1 tháng du lịch tối đa 1 tuần
 • Lương thưởng hấp dẫn

Senior Game Server Engineer

Ha Noi

Senior Game Mobile Dev - Global team

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • Chance to work in U.S office

04 LẬP TRÌNH GAME UNITY - UP TO $1000

Ha Noi
 • Môi trường cực kỳ thoải mái
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Chế độ đầy đủ

Game Development Manager/CTO (C/C++)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer ($900 - $1,500)

Ho Chi Minh

15 Java Server Engineers

Ho Chi Minh

20 Unity Game Developers

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Games qua email

Game Server Developer (Java, C#)

Ho Chi Minh

2D Game Artist

Ha Noi

Unity Game 2D

Ha Noi

02 Unity Developers - Up to $1000

Ha Noi

Game Developer (cocos2D)

Ha Noi

Unity Game Developer

Ha Noi

Native Mobile Game Engineer/CocosJS

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonus
 • Friendly working environment
 • Training from Japanese experts

Native Mobile Game Engineer/CocosJS

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonus
 • Friendly working environment
 • Training from Japanese experts

Mobile Game Engineer ($1,000 - $1,500)

Ho Chi Minh

Game Server Developer (Java, C#)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật