39 việc làm games tại Việt Nam

 • Attractive compensation & benefits
 • Work with people from 10+ countries
 • Flexible working hours & working from home policy
Ho Chi Minh
 • Attractive compensation & benefits
 • Work with people from 10+ countries
 • Flexible working hours & working from home policy
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn
 • Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, đãi ngộ tốt
 • Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, sếp tâm lý
Ho Chi Minh
 • Lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn
 • Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, đãi ngộ tốt
 • Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, sếp tâm lý
Unity Games C#
5 ngày trước
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Competitive Package (Annual Bonus, Profit Sharing)
 • English Working Environment, Mental & Healthcare
 • Free in-house gym & game room, Pet-friendly space
Ha Noi
Da Nang
 • Competitive Package (Annual Bonus, Profit Sharing)
 • English Working Environment, Mental & Healthcare
 • Free in-house gym & game room, Pet-friendly space
Unity Games C#
8 ngày trước
Ha Noi
Da Nang
8 ngày trước
Ho Chi Minh
15 ngày trước
Ho Chi Minh
Da Nang
15 ngày trước
Ho Chi Minh
15 ngày trước
 • MacBook Pro/Extra screens & Remote Work policy
 • Premium health insurance package for you, relative
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym/Fitness/English club
Ho Chi Minh
 • MacBook Pro/Extra screens & Remote Work policy
 • Premium health insurance package for you, relative
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym/Fitness/English club
Unity Games C#
15 ngày trước
Ho Chi Minh
15 ngày trước
Ho Chi Minh
20 ngày trước