33 việc làm games tại Việt Nam cho bạn

Junior Games Dev (JavaScript, C++)

Ho Chi Minh

Unity Devs (Games/C#) làm tại Bắc Ninh

Others

05 Games Developer (Cocos2D-X/Unity)

Ho Chi Minh

Sr Mobile Games (Unity, C#) -Global team

Ho Chi Minh
  • Macbook Pro & extra screen
  • Great team&project, Big bonus
  • International workplace

02 Unity Mobile Apps Developers (Games)

Ha Noi

2D Animator (Designer, Unity, Games)

Ha Noi
  • Lương không giới hạn
  • Nghỉ theo lịch VN & Nhật
  • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

Senior Unity Games Engineer (C#)

Ho Chi Minh

Senior/Lead Games QA (Tester, English)

Ho Chi Minh

Unity Developer (Games, C#, Mobile Apps)

Ha Noi

Unity Games Mobile Apps Developers

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Games qua email

Unity Games Developer (up to $1,200)

Ho Chi Minh

4 Unity Developers (C#/Games)-Upto $1500

Ha Noi

Unity Developer (C#, Games)

Ha Noi

Unity Games Developer (C#, iOS)

Ho Chi Minh

Unity 3D / C# Developer (Games and Apps)

Ho Chi Minh

10 Game Developers (HTML5, Actionscript)

Ho Chi Minh

[HCM] Unity App Developer up to $1500

Ho Chi Minh
  • Up-to-date technologies
  • High-skilled & passionate team
  • Great-place-to-work activities

Mobile Games Developer (C#; Unity)

Ha Noi

QA Engineer (HTML5 Game/System)

Ho Chi Minh

C++ Programmer

Ho Chi Minh
Da Nang

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle