26 việc làm games tại Việt Nam cho bạn

Unity 3D Games Dev(Mobile games/Android)

Ho Chi Minh
  • Review lương 2 lần 1 năm
  • Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt
  • Company trip 1 lần 1 năm

Mobile Games Artist (Designer)

Ha Noi

Interactive Games Developer (C#/Unity)

Ho Chi Minh

06 Unity Developers (Games/C#) ~ 1.500$

Ho Chi Minh

05 Unity Developers (Games, C#)

Ha Noi

03 Games Unity Developer - Up to 1000$

Ha Noi
  • Lương deal cạnh tranh
  • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
  • Du lịch nước ngoài hàng năm

03 Unity 3D Games Developers

Ha Noi

Senior Games Developer (Unity3D/C#)

Ho Chi Minh
Da Nang

Graphics Designer (UI/UX, Games)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Unity Games Dev (JavaScript, C#)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Games qua email

Unity Games Developer (Mobile Apps)

Ha Noi

QA QC Engineers (Tester, Games)

Ho Chi Minh

Senior Designer (Up to $2000 Net)

Ha Noi

Game Designer (Planner)

Ho Chi Minh

Senior Game Tester

Ho Chi Minh
  • MacBook and Extra screens
  • Premium health insurance
  • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Game Designer (UI-UX)

Ho Chi Minh

Mobile Game Developer (Unity, Cocos2dx)

Ho Chi Minh

Game Artist-UI,UX,Character,Animation...

Ho Chi Minh

JavaScript Developer

Ho Chi Minh

Mid Web Devs (Python/MySQL/JavaScript)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.