21 việc làm designer tại Hà Nội cho bạn

Web Designer (PHP, HTML5, Wordpress)

Ha Noi

03 Web Designers (HTML5, CSS, Designer)

Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi

3D Artist Designer (Unity, Games)

Ha Noi

Graphic Designer (UI-UX)

Ha Noi

UX Designer - Up to $1200

Ha Noi
  • A free “Hacking day” per month
  • Onsite opportunities in EU/US
  • Annual luxury vacation

05 Graphic Designer

Ha Noi

Web Designer (UI-UX)

Ha Noi

Tuyển Gấp UI-UX Designer

Ha Noi
Nhận các việc làm Designer qua email

Game Designer

Ha Noi

Web Designer

Ha Noi

GUI Designer - up to $1000

Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi

UI-UX Designer

Ha Noi

Web Designer

Ha Noi

02 Graphic Game 2D Designer

Ha Noi

Games Artist - $800

Ha Noi
  • Môi trường cực kỳ thoải mái
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Chế độ đầy đủ

05 Graphic Designers

Ha Noi

UI/UX Designer Mobile App (đi làm ngay)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ZALORA Group Headline Photo
ZALORA Group Ho Chi Minh

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.