22 việc làm designer tại Hà Nội cho bạn

Senior Web Designer (HTML/CSS)

Ha Noi

Game Designer

Ha Noi

UX Designer

Ha Noi
  • A free “Hacking day” per month
  • Onsite opportunities in EU/US
  • Annual luxury vacation

2 UI-UX Designer Engineers - Up to $3000

Ha Noi
  • Lương: Up to $3000
  • Thưởng Tết, Năm, Quý, Tháng
  • Đào tạo trong nước, quốc tế

UI-UX Designer

Ha Noi

(HN) Graphic Designer

Ha Noi

Senior Web Designer

Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi

Web Designer (HTML5, UX/UI)

Ha Noi

Web Graphic Designer UI/UX (Up to $1000)

Ha Noi
Nhận các việc làm Designer qua email

Game Designer

Ha Noi

Web Designer (CSS, HTML5)

Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi

Web Designer

Ha Noi

Web Designer

Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi

02 2D Game Artist Designer (UI-UX)

Ha Noi

Web Designer

Ha Noi

Web Designer

Ha Noi

Graphic Designers

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật