43 việc làm designer tại Việt Nam

UX/UI Designer

Ho Chi Minh
Da Nang
  • Engineering-focused company
  • Fast-moving, agile environment
  • High-growth career path
UI-UX Designer
4 ngày trước

02 Game Designer

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
  • Môi trường trẻ - sáng tạo