30 việc làm designer tại Việt Nam

Sr UI UX Designer

Ho Chi Minh
  • Reshape the Future of Banking
  • Be Part of an Dynamic Startup
  • Top Salary, Awesome Benefits

03 Game Designer

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
  • Môi trường trẻ - sáng tạo

UI/UX Designer (Figma/Adobe CS products)

Ho Chi Minh
  • Flexible working hours
  • 100% salary on probationary
  • Premium health care check