32 việc làm designer tại Việt Nam cho bạn

UI-UX Designer

Ha Noi
Ho Chi Minh

Game Designer

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Premium health insurance
 • Company trip 4-5*, gym, yoga..

eCommerce Graphic Designer

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare scheme
 • Great Salary and benefits
 • Job Security - World travel

Game Designer (Unity, 2D/3D)

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $1,500
 • Learn modern workflow & tools
 • Become professional designer

05 UI-UX Designer (Web & Mobile)

Ha Noi
 • Phát triển chuyên sâu
 • Cơ hội trở thành key member
 • Nhiều dự án startup hấp dẫn

UI/UX Designer

Ho Chi Minh

Designer (UX-UI, English or Japanese)

Ho Chi Minh

UX UI Designer

Ho Chi Minh

UI-UX Designer (Web & Mobile)

Ho Chi Minh

02 Senior UI-UX Designer

Ho Chi Minh

UX/UI Designer

Ho Chi Minh

Remote UX/Product Designer - Up to $1500

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior UX/UI Designer

Ho Chi Minh

UI-UX & Web Designer

Ho Chi Minh

UX/UI Designer

Ho Chi Minh

UI-UX Designer (HTML/CSS) $500 - $1200

Ha Noi

01 Web Designer (UI UX , HTML5)

Ho Chi Minh

UX/UI Designer

Ho Chi Minh

UI/UX Designer

Ho Chi Minh
 • Competitive salary
 • Dynamic environment
 • Extra healthcare program

UI Designer Lead

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

PYCOGROUP Headline Photo
PYCOGROUP Ho Chi Minh

We build your digital teams and solutions