45 việc làm designer tại Việt Nam

03 Designer AR/VR/MR (3D, UI-UX)

Ha Noi
 • Lương 13, thưởng Quý, Lễ, Tết
 • Tham gia phát triển dự án mới
 • Thu nhập cạnh tranh
Designer UI-UX
1 ngày trước

02 Game Designer

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

Product Designer (UI-UX)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary with review
 • Quality & modern designs focus
 • International mix of clients

Senior Product Designer

Ho Chi Minh
 • Working with Top AI Product
 • Onsite trip to Europe
 • Competitive salary, stocks
Designer UI-UX
16 ngày trước

[URGENT] 2 UI-UX Designer (Up to $1100)

Ha Noi
 • Flexible working time
 • International exchanges
 • Active team & modern tech