18 việc làm designer tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

UXUI Designer (Hybrid)

Linh hoạt
Ho Chi Minh - Da Nang
 • Solid processes
 • International world-class team (10+ nationalities)
 • Top notch clients and benefits
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Senior Web Designer (UI-UX)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi - Da Nang
 • Được hỗ trợ tiền ăn $15/ngày
 • Teambuilding và du lịch định kỳ.
 • Được hỗ trợ 100% chi phí nhà ở (nếu thuê)
SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

UI-UX Designer (English)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Competitive income
 • Super fast-growing Start-up
 • Blockchain-based OTA product development
Đăng 26 ngày trước

Product Designer (UI-UX)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Competitive income package
 • Fantastic yet professional working environment
 • Unlimited potential for the career path
Đăng 26 ngày trước

Middle Visual Designer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Increase your grade, the salary can go ~$5.000
 • Bonus: 13th-month salary and Summer bonus
 • Pay raise review: 2 times/year
Đăng 26 ngày trước

Senior UX Designer- (Android, iOS)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi
SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

IT - API Designer and Developer (Java)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • 13th month salary, year-end bonus from 2-6 months
 • Competitive salary, commensurate with ability
 • Working environment with deep specialization
SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

Mid Home Trading Securities Developer (JavaScript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • We truly value your thoughts and opinions
 • International and professional environment
 • Honest, Transparent, Open-minded, Respect

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.