129 việc làm C# tại Việt Nam cho bạn

04 Unity Game Developer (C#)

Ha Noi

Senior Unity/C# Developer (Up to 1500$)

Ha Noi

Unity Game Developer (C#, Mobile)

Ho Chi Minh

MS Dynamic CRM Developer (C#, .Net)

Ho Chi Minh

C#/VB web developer (MVC/ .NET)

Ho Chi Minh

Software Engineer (C# /.NET)

Ha Noi

2 Senior Backend Developer (C#/.NET)

Ho Chi Minh

05 Lập Trình Viên .NET (C#/SQL/ASP.NET)

Ho Chi Minh
  • Môi trường thân thiện
  • Luôn dùng công nghệ mới nhất
  • Không OT

Senior Software Engineer (C++, C#)

Ho Chi Minh
  • Chance to be trained in USA
  • 100% salary in probation
  • Attractive salary and bonus

10 Developers (Java/C#/PHP) - Upto $1000

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

05 C#, .NET Developers

Ha Noi

Software Developer (PHP, .NET, C#)

Ho Chi Minh

Developer (C#, Winform) - Upto $1200

Ha Noi

Developer (Java, C#, Android, C++, Ruby)

Ha Noi

05 Web Dev (JavaScript, ASP.NET, C#)

Ha Noi

Web Developer (Java, C#)

Ho Chi Minh

C# MVC Engineer

Ho Chi Minh

03 Team Leaders (.NET, C#, SQL)

Ha Noi

Sr. Web Developer .NET (C#,ASP.NET,MVC)

Ho Chi Minh

System Admin (C#, ASP.NET, HTML, CSS)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Mingle Headline Photo

Helping People Connect through Honesty, Hard-Work, and Pure Will (but Don't Be So Serious)

Ho Chi Minh