155 việc làm C# tại Việt Nam cho bạn

4 x Sr Developers (C#/JavaScript/Python)

Ho Chi Minh

08 .NET Developers (C#)

Ho Chi Minh

Lập Trình Viên .NET (C#, SQL)

Ho Chi Minh

20 Software Programmers (C/C++/C#/Java)

Ha Noi

10 x Sr Devs (C# /.Net/Xamarin) top $$$

Ho Chi Minh

Junior/Mid-level C# Developer

Ho Chi Minh

Software Engineer (C#, Java)

Ha Noi

Senior Software Engineer C#/Team Leader

Ho Chi Minh

Web Developer (C#, ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh

Lập Trình Viên ASP.NET (C#)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm c# qua email

Web Developer(C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

02 C#, .NET Developer

Ha Noi

Web Developer (C#, ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Developer (C#, Java)

Ha Noi

Automated Test Developer (Java or C#)

Ho Chi Minh

.NET Developer (SQL, C#)

Ho Chi Minh

10 .NET/C# Developers ($700-$1,200 net)

Ha Noi

Software Developer (PHP, .NET, C#)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (C#,SQL, ASP.NET)

Ha Noi

Senior Software Engineers (C++/C#)

Ho Chi Minh
  • Chance to be trained in USA
  • 100% salary in probation
  • Attractive salary and bonus

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật