182 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

Jr/Sr .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

.NET C# Developer (Professional-Senior)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

C++/C# Developer (For RPA Project)

Ho Chi Minh

Sr Fullstack .NET (JavaScript,C#, MVC)

Ho Chi Minh
 • Work for top European company
 • Travel to Europe
 • Flexible working hours

.NET Team Leader (ASP.NET, C#, SQL)

Ho Chi Minh

Senior ASP.Net Dev (C#,MySQL) 800-1300$

Ho Chi Minh

Web Developer (Java/C#, OOP)-Up to 1500$

Da Nang

Team/Tech Lead/Snr Dev .NET C# up $3k

Ho Chi Minh

C# DEVELOPER (.NET, ERP) (SL:04)

Ho Chi Minh

Software Engineer (C#, .Net, Xamarin)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm c# qua email

Senior Game Server Engineer (C# /Java)

Da Nang

03 Unity Developer (Games, C#)

Ha Noi

[Urgent] Web Senior Developers (PHP, C#)

Ho Chi Minh
 • Nghỉ mát hàng năm
 • 03 ngày nghỉ hè
 • Cơ hội onsite tại Nhật

10 C# Developers (.NET/NETCORE, MySQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive income + bonus on Q
 • Review salary 2 times/year
 • International environment

Junior .NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

10 Sr. .NET/ASP.NET/C# Developers $1K-3K

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, .NET, SQL)

Others

Developer (C#, .NET, ASP.NET)- Up to 25M

Ha Noi

Back-end Developer (Java, C#, PHP)

Ho Chi Minh

Web Developers (C#, .NET, ASP.Net)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật