175 việc làm c# tại Việt Nam

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
.NET C# ASP.NET
1 ngày trước

15 Dev (Java/C#) - Sign on Bonus

Ha Noi
 • Thưởng 2~3 tháng lương/năm
 • Cơ hội onsite Nhật Bản
 • Lớp học tiếng Nhật miễn phí

.NET Developer (.NET/C#/ASP.NET)

Ha Noi
 • Thử việc 100% lương
 • BH Sức khoẻ cho cả người thân
 • Học Tiếng Anh miễn phí
.NET C# ASP.NET
2 ngày trước

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • High salary
 • Working in a global team
 • Enjoy a family caring culture
.NET C# ASP.NET
2 ngày trước

Fullstack Developer (C#, .NET, Angular)

Ho Chi Minh
 • High Salary
 • Working in a global team
 • Enjoy a family caring culture
C# AngularJS .NET
2 ngày trước

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • AON Premium Healthcare
 • Onsite opportunities in EU/US
 • Annual luxury vacation
.NET C# ASP.NET
2 ngày trước