146 việc làm c# tại Việt Nam

Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
8 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
12 giờ trước
 • Attractive salary
 • Quarterly bonus
 • Summer vacation payment
Ha Noi
 • Attractive salary
 • Quarterly bonus
 • Summer vacation payment
.NET ASP.NET C#
1 ngày trước
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
 • 13th month salary & Competitive Bonus & 20 AL days
 • Financial Support, Health care, Well-being program
 • Extensive training programs
Ho Chi Minh
 • 13th month salary & Competitive Bonus & 20 AL days
 • Financial Support, Health care, Well-being program
 • Extensive training programs
C# .NET Manager
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Lương, thưởng, đãi ngộ hấp dẫn
 • Du lịch nước ngoài, teambuilding thường xuyên
 • Bảo hiểm y tế đặc biệt
Ha Noi
 • Lương, thưởng, đãi ngộ hấp dẫn
 • Du lịch nước ngoài, teambuilding thường xuyên
 • Bảo hiểm y tế đặc biệt
Unity Java C#
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Global award-winning product
 • Attractive Package & ESOP
 • Talented & Passionate team
Ha Noi
 • Global award-winning product
 • Attractive Package & ESOP
 • Talented & Passionate team
.NET ReactJS C#
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Attractive salary package
 • Hybrid working mode
 • Signing bonus for IT related posts
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Attractive salary package
 • Hybrid working mode
 • Signing bonus for IT related posts
.NET MVC C#
3 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
3 ngày trước