213 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

[URGENT] 08 Senior .NET Devs (C#, MVC)

Ha Noi

.Net Developer (C#, Xamarin)

Ho Chi Minh

Senior Web Developer (C#, .Net) -Da Nang

Ho Chi Minh

Unity Developer (C#/Games) - Upto $1500

Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Dự án khủng, khách hàng lớn
 • Onsite Nhật không cần tiếng

Software Dev (C#, Java, Web, C Embedded)

Ha Noi
 • Training/Working in Japan
 • Receive more than 15m salary
 • Many group activities

C# .NET Staff (<1 year exp) / Leader

Ho Chi Minh

Sr. .NET/WPF/SQL/C# Developers $1K-2K

Ho Chi Minh

03 .NET Developer (.NET, ASP.NET,C#)

Ha Noi

05 Backend Developer (Java/NodeJS/C#)

Ha Noi

08 .NET Devs (ASP.NET/C#) - Up to $1000

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

.NET Developers (C#/ASP.NET MVC)

Ha Noi

.NET Developer (C#, VB.NET, SQL)

Ha Noi

Unity Game Developer (C#, Up to $1300)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

02 Unity Developers (C#, JavaScript)

Ha Noi
 • Lương không giới hạn
 • Nghỉ theo lịch VN & Nhật
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

.NET Developer (C#, ASP.NET) Upto $1200

Ha Noi
 • Lên đến 1,200 USD
 • Nghỉ 17ngày hưởng nguyên lương
 • Miễn phí ăn trưa tại Công ty

.NET Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • Code school to widen knowledge
 • Professional work environment
 • Best chance to build ur career

.Net Developer (C#, ASP.Net, Web API)

Ho Chi Minh

04 Backend Developer (Java/C#)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle