169 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

Software Engineer (C#, .Net, Xamarin)

Ho Chi Minh

Backend Developer (.NET, C#, English)

Ho Chi Minh

Software Dev for Logictics(Java, C#, JS)

Ho Chi Minh

Senior Game Server Engineer (C# /Java)

Da Nang

03 Unity Developer (Games, C#)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

Mobile Apps Team Leader (C#, Xamarin)

Ho Chi Minh
  • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
  • Thu nhập hấp dẫn
  • Môi trường hiện đại/thân thiện

.NET Dev (C#, MVC) - Up to $1200

Ha Noi

.NET Developers (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

06 Senior .NET Devs (C#) - Up to $2000

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

Application Support Engineer (.NET/C#)

Ha Noi
  • A free “Hacking day” per month
  • Onsite opportunities in EU/US
  • Annual luxury vacation

.NET Fullstack Developer(JavaScript, C#)

Ho Chi Minh

QA Automation Engineer (Tester, C#)

Ho Chi Minh

05 Software Developers (C/C++, C#)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET/.NET Core)

Ho Chi Minh

Software Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Jr/Sr .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh
  • Opportunity to work oversea
  • 14~24+days for annual leave
  • Attractive salary & benefits

10 .NET C# Developer - All levels

Ho Chi Minh

PHP/C#/Javascr (Nam 9x-Up to 400M/year)

Ha Noi

.NET Developer (C#, .NET, SQL)

Others

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam