112 việc làm c# tại Việt Nam

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Yearly trips cùng gia đình
 • Sản phẩm cho hàng triệu user
 • Tăng lương 2 lần/năm + thưởng
.NET C# ASP.NET
15 phút trước

Senior Fullstack.Net Dev (C#, SQL, JS)

Ha Noi
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic
.NET C# SQL
16 giờ trước

Automation Tester (C#, Selenium)

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month bonus
 • 20 days paid Annual Leave
 • Private insurance for family
C# English QA QC
17 giờ trước

Backend Ruby/C#/PHP/NodeJS (Min $1000)

Ho Chi Minh
 • Performance review 2times/year
 • Education for engineers. 1on1
 • MacBook Pro & Dell monitor
PHP C# NodeJS
2 ngày trước

Core Banking Developer (Java/C#/Oracle)

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất
Java C# Oracle
2 ngày trước

Senior .NET (VB.NET, C#, ASP.NET MVC)

Ho Chi Minh
 • New technologies
 • Balanced workplace
 • Competitive Salary and bonus
ASP.NET C# .NET
2 ngày trước

Software Developer (C#/ReactJS/HTML5)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
.NET C# ASP.NET
4 ngày trước