196 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

10 Backend Dev (.Net / C# / ASP.NET)

Ha Noi

Bridge Engineer (Mobile Programming, C#)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

CV An ninh thông tin-System Engineer/C#

Ha Noi

[Urgent] Unity 3D Dev (C#, Java) ~$1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Đóng 100% bảo hiểm

Junior Unity Developer (C#)

Ha Noi
 • Thu nhập Up to $600
 • Review tăng lương 3 tháng/lần
 • Coaching trực tiếp từ CEO

Middle/Senior .NET Developer (C#, MVC)

Ho Chi Minh

[~ $1500] 05 Unity Game Developer (C#)

Ho Chi Minh

Unity Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $2,000
 • Learn modern workflow & tools
 • Become professional engineer

Full-stack .NET Dev (C#, JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Health and accident insurance
 • High Salary
 • Training & onsite opportunity

.NET Dev (C#, MVC, ASPX)- Up to 2000$

Ha Noi

Senior .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

.NET Developer - All Level (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

08 .NET Devs (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với Tech masters
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

06.Net Dev (ASP.NET, C#)- Up to $2000

Ho Chi Minh
 • Môi trường làm việc PHẲNG
 • Nhiều cơ hội và thử thách
 • Lương & Thưởng theo năng lực

02 .NET Developers (MySQL, C#) ~ 1200$

Ha Noi

Jr/ Sr .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

Senior .NET developer (ASP.Net, C#)

Ho Chi Minh

Junior 5 .NET Developers (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

10 Senior C# .NET Developer -Up to 2500$

Ho Chi Minh
 • Very attractive salary
 • American-Based Company
 • Premium health insurance.

Senior.NET Dev(C#, ASP.NET)- Up to 1500$

Ha Noi
Da Nang
 • Lương net lên tới 1500$
 • Lương - thưởng hấp dẫn
 • Hỗ trợ chỗ ở nviên ngoại tỉnh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam