186 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

Software Developer (C#, C++, Java)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET)-Up to $1000

Ha Noi

5 Sen .NET Developer (C#) up to $2.500

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Back-end Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội onsite nước ngoài
 • Cơ hội làm việc với KH quốc tế

.Net Dev (C#, SQL) At least 6mths exp

Ha Noi

10 Developers (Java, C#, Java)

Ha Noi

05 Unity Developer (C#/Games)-Upto $1500

Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Dự án khủng, khách hàng lớn
 • Onsite Nhật không cần tiếng

Senior Backend .NET Dev (C#, JavaScript)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Young professional environment
 • Review salary twice a year
 • Working hours: 5 days/week

.NET Dev (C#, VB.NET, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước
Nhận các việc làm c# qua email

Senior Back-end .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • A great compensation package
 • Competitive Medical Coverage
 • A creative, confident team

Junior .NET Developer (C#)

Ha Noi

Server Developer (.NET C#)

Ho Chi Minh

Game Server/ Back-End Dev - C#/ Java

Ha Noi

[Urgent] .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

10 .NET/C# Developers ($700-$1,300 net)

Ha Noi

Back-End Developer (C#, MVC, SQL)

Ho Chi Minh

Lập trình .NET (C#/ASP.NET) - up to 25M

Ha Noi

05 Experienced C#/C++ Software Engineers

Ho Chi Minh

.NET, C#, PYTHON DEVELOPER - Up to $1000

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật