203 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

Phát triển Ứng Dụng (Java, C#, SQL)

Ho Chi Minh

Software Developer (C#,ASP.NET,English)

Ho Chi Minh

10 Developers (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

5 Unity Games Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • Flexible working time
 • Fun & exciting digital startup

20 Jr/Sr .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

.Net Developer (C#/ASP.NET)-Up to $1,500

Ho Chi Minh

Chuyên viên Thiết kế Ứng dụng (C#, Java)

Ha Noi
Ho Chi Minh

10 Sr .NET Dev (C#, ReactJS) Up to $1000

Ha Noi

Thiết kế chi tiết phần mềm (C#/Java)

Ha Noi
Ho Chi Minh
Nhận các việc làm c# qua email

05 Senior .NET Developers (C#)

Ha Noi

Unity Developer (Game, C#) Up To $1000

Ha Noi

Junior .NET, Java Devs (C#)

Ha Noi

ASP.NET Dev (HTML5, C#, JavaScript)

Ha Noi

Full Stack .Net Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Web Developer (JavaScript, C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Automation Test Engineer (C#, HTML, CSS)

Ha Noi

05 Junior++ .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi

04 C#/.NET Developers (ASP.NET)

Ha Noi

Senior .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • Product, startup mindset
 • Great package, 18 leave days
 • Travel to Europe

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam