139 việc làm c# tại Việt Nam

03 Unity Game Developer (C#)

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
 • Môi trường trẻ - sáng tạo
C# Unity C++
1 ngày trước

Backend API Developers (C#)

Ho Chi Minh
 • International Environment
 • Attractive (Net) salary
 • Onsite Trip for all levels
C# MVC .NET
2 ngày trước

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi
 • Mức lương rất hấp dẫn
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp
 • Môi trường trẻ & năng động
ASP.NET C#
2 ngày trước

Tech Lead/Manager (.Net, C#) Up to $2500

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Mức lương rất hấp dẫn
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp
 • Môi trường trẻ & năng động
C# Manager ASP.NET
2 ngày trước

Senior/ Lead Game Developer (C#, Unity)

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Premium Healthcare Insurance
 • Attractive Bonus & 13th Salary
Unity C# Games
2 ngày trước

Senior Winform/WPF Developer (C# C++)

Ho Chi Minh
 • Competitive salary,Bonus
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary,Happy Friday
C# C++ .NET
3 ngày trước

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Full 13th month salary
 • Chance to be trained overseas
 • New and modern offices
.NET C# ASP.NET
3 ngày trước

Unity Engineer (C#) - Up to $2,000

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $2,000
 • Learn modern workflow & tools
 • Become professional engineer
Unity C# English
4 ngày trước

Software Dev (Java/C#, SQL) ~1600$

Ha Noi
 • Lương upto 1600$
 • Bonus Tết 2022 100% lương
 • Nhân sự chủ chốt cho cty mới

Unity Developer (C#, JavaScript, Games)

Others
Ho Chi Minh
 • Competitive salary
 • Excellent team culture
 • International game experience