136 việc làm C# tại Việt Nam cho bạn

.NET Developer (C#, HTML5, CSS)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Web Developer (C#, .Net) - All Levels

Ho Chi Minh

Sr. Xamarin Mobile Developer (C#, .NET)

Ho Chi Minh

Unity Developer (Game, C#)

Ha Noi

Software Engineer (Python, Java, C#)

Ho Chi Minh
 • 100% salary in probation
 • Very attractive Salary
 • Premium health insurance

Back-end Developer (PHP, C#)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh
Ha Noi

02 C#/ .NET Developers

Da Nang

Unity programmer (C#/C++) (Up to $1000)

Ha Noi

Software Developer (C#, .NET)

Ho Chi Minh
Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

10 Dev C#/C++(cơ hội On-site Mỹ, Nhật)

Ha Noi

Software Engineer (C#, ASP.NET, .NET)

Ha Noi
 • Lương/ thưởng hấp dẫn
 • Nâng lương hàng năm & đột xuất
 • Tham gia các khóa đào tạo

Front End Developer (C#/MVC/AngularJS)

Ho Chi Minh

.NET/C# Leader

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior Software Engineer (C# /.NET)

Ha Noi

.NET(C#) FullStack Developers

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Private Health Insurance
 • Gasoline/Lunch Support Fee
 • 13th Bonus/Performance Bonus

ASP.NET developers (C#, .NET) #181706

Ho Chi Minh
 • Attractive package
 • English-speaking environment
 • Friendly,open work environment

Senior Server Engineer (.NET C#)

Ho Chi Minh

.Net C# Developers

Ho Chi Minh

[HCM] C# Software Engineer

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật