204 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

Junior .NET Developer (C#, WinForm)1200$

Ha Noi
 • Attractive salary up to 1200$
 • Business trip to Korea
 • Get chances for promotion

Software developers (C# / Java / C++)

Ho Chi Minh
 • Attractive Salary and Benefits
 • Amazing Product and Clients
 • Amazing team

Unity Developer (C#, Games)- Up to 1000$

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, OOP) From $1000

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.Net,C#)

Ho Chi Minh
Ha Noi

10 C# .Net (Upto $1500) – Sign on BONUS

Ha Noi
 • Sign On Bonus
 • Onsite Nhật dài hạn, ngắn hạn
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

05 ASP.NET Developer (C#, MVC, HTML)

Ha Noi

Kỹ sư hỗ trợ sản xuất (C/C++, C#)

Ha Noi

Backend/Fullstack Dev (C#, .NET, NodeJS)

Ha Noi
 • Professional growth
 • Culture of openness and trust
 • Creative working environment

04 Developers (.NET, ASP.NET, C#)

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

02 .NET Developers (C#, SQL)

Ha Noi

Senior .NET Developers (C#)

Ha Noi

15 Dev Java, C#, PHP - Gấp Upto 1500$

Ha Noi
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Mức lương hấp dẫn
 • Cơ hội làm việc,đào tạo ở Nhật

C# Developer (.NET, MVC, JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Up 3 month bonus(minimum 13th)
 • Premium healthcare
 • Free ESL classes(in-house)

5 Jr/Sr .NET Devs(ASP.NET, C#)Up to1800$

Ho Chi Minh

.NET Developers (C#, MVC)

Ho Chi Minh

Security Engineer (Java, C#/.NET)

Ha Noi
 • A free “Hacking day” per month
 • Onsite opportunities in EU/US
 • Annual luxury vacation

3 Backend Developer (.NET, C# and PHP)

Ho Chi Minh
 • Health care insurance
 • Annual company trip
 • Professional environment

C# developers (backend)

Ho Chi Minh

02 Web Developers (C#,MVC, ASP.NET)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent