140 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

Sr Software Engineer (C#, ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Team Leader (C#, ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

8 .NET/C# Developers 2-4 yrs experience

Ho Chi Minh

10 Sr. .NET/ASP.NET/C# Developers $1K-3K

Ho Chi Minh

04 .Net Developers (ASP.Net, C#)

Ho Chi Minh

Developer Java/C#/C++ (Sign-on bonus)

Ha Noi
 • Thưởng 1 tháng lương
 • Onsite Nhật dài hạn, ngắn hạn
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

Senior Software Engineer (.Net/C#/Java)

Ho Chi Minh
 • Preminum Healthcare Plan
 • Flexible working time, less OT
 • Oversea Business Trips

Jr. NET Developers (C#/ ASP.NET) 1-2 yrs

Ho Chi Minh

05 Game Developers (Unity/C#) ~ 1.500$

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm c# qua email

Senior .NET Developer (C#, English)

Ho Chi Minh

Sr .NET Dev (ASP.NET, C#) - Upto $2000

Ha Noi

10 Mid to Sr .NET Dev (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

Developer (C#, .NET, ASP.NET)- Up to 25M

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#, VB.NET)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, WinForm) Up To $1200

Ha Noi

Web Developer (C#, ASP.NET, HTML5)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Good environment
 • Friendly colleagues

20 .NET Devs (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Chuyên viên Thiết kế Ứng dụng (C#, .NET)

Ho Chi Minh

Fullstack .NET/C#/Javascript(NoSQL)

Ho Chi Minh
 • Work for top European company
 • Flexible working hours
 • Long term career opportunities

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất