30 việc làm agile tại Hồ Chí Minh cho bạn

Agile Coach / Scrum Master

Ho Chi Minh

Project Team Leader (Manager, Agile)

Ho Chi Minh

Business Analyst (Agile, English)

Ho Chi Minh

QC/QA/Tester (Agile)

Ho Chi Minh

Junior Software Tester (QA/ QC, Agile)

Ho Chi Minh

Product Owner (Games, Agile)

Ho Chi Minh
  • Good working environment
  • Global jobs await
  • Music is our driving force

Business Analyst (Agile, MS SQL)

Ho Chi Minh

Project Manager (English, Agile)

Ho Chi Minh

Agile Coach / Scrum Master

Ho Chi Minh

IT Business Analyst (Agile)

Ho Chi Minh

Senior Project Manager

Ha Noi
Ho Chi Minh

Senior Java Backend Engineer ($3000+)

Ho Chi Minh

Android Developer

Ho Chi Minh

Software QA Engineer (Manual)

Ho Chi Minh

Sr Test Automation Engineer

Ho Chi Minh

Lead / Senior Technical Business Analyst

Ho Chi Minh

Software Testing Engineer (QA QC/Tester)

Ho Chi Minh

Middle .NET Developer (ASP.NET, Agile)

Ho Chi Minh

IT Security Engineer (pentest, DevOps)

Ha Noi
Ho Chi Minh
  • Lương và phúc lợi hấp dẫn
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Nhiều cơ hội thăng tiến

Sr.Project Manager, Software Engineering

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd