88 việc làm .net tại Hà Nội cho bạn

Triển khai hệ thống ERP (Java/.NET/C++)

Ha Noi

05 Senior .NET Developers

Ha Noi
  • A free “Hacking day” per month
  • Onsite opportunities in EU/US
  • Annual luxury vacation

02 .NET/ Java Developers - Up to $1000

Ha Noi

C#, .NET Web Developer

Ha Noi

06 .NET Developers (ASP.NET/C#)

Ha Noi

10 Lập trình viên .Net Up to $1000 (C#)

Ha Noi

6 .NET/C# Developers ($700-$1,300 net)

Ha Noi

.NET Developer (C#, SQL)

Ha Noi

PHP, .NET Developer

Ha Noi
  • Checkpoint mỗi quí với GĐ Nhật
  • Cơ hội làm việc với người Nhật
  • Tăng lương 1lần/năm & TỨC THỜI

.NET Developer (JavaScript, HTML5)

Ha Noi
Nhận các việc làm .NET qua email

02 .NET Devs (ASP.NET, C#) - Up to $1000

Ha Noi

03 .Net Developers

Ha Noi

20 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Software Developer (.NET, Oracle, MySQL)

Ha Noi

Web Developer (C#, .NET, JavaScript)

Ha Noi

Senior .NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developers (ASP.NET/C#) - Up to 20M

Ha Noi

Software Developer (Scala/Java/PHP/.NET)

Ha Noi

Senior Developer /Developer (Java,.NET)

Ha Noi

Developer (Java, .NET, HTML5)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ZALORA Group Headline Photo
ZALORA Group Ho Chi Minh

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.