67 việc làm .net tại Hà Nội cho bạn

Senior .NET Developer

Ha Noi

10 Dev Java/.Net/PHP (Sr/Jr/Fresher)

Ha Noi

PHP, .NET Developer

Ha Noi
 • Checkpoint mỗi quí với GĐ Nhật
 • Cơ hội làm việc với người Nhật
 • Tăng lương 1lần/năm & TỨC THỜI

[HN] Developer (C#, .NET, Java)

Ha Noi

.Net Developers (ASP.NET/C#)-Up to $1500

Ha Noi
 • Competitive salary + bonus
 • Dynamic work environment
 • Employee benefits package

Fullstack .NET Dev(Start Work After TET)

Ha Noi
 • A free “Hacking day” per month
 • Onsite opportunities in EU/US
 • Annual luxury vacation

10 .NET Dev (ASP.NET, C#) - Up to 1000$

Ha Noi

15 .NET Developers - Work in Tokyo Japan

Ho Chi Minh
Ha Noi

Software Dev (Scala, Java, PHP, .NET)

Ha Noi
 • Technical Training
 • MacBook pro
 • Salary review + bonus twice/yr

05 Senior .Net Developers $1000+

Ha Noi
Nhận các việc làm .NET qua email

06 Senior/Junior .NET (Japan/VietNam)

Ha Noi

20 Senior .Net Developers - Up to $2000

Ha Noi
Ho Chi Minh

06 PHP/.NET/C# Developers

Ha Noi

.Net Development Engineer-Up to $1500

Ha Noi

.NET Developer (Up to $800)

Ha Noi

Web App Developer (.NET, AngularJS)

Ha Noi

04 Lập trình viên .NET/MVC4

Ha Noi

Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Software Developer (.NET)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

LHV Software Headline Photo

LHV Software is a worldwide software development and outsourcing company

Ho Chi Minh