200 việc làm .NET tại Việt Nam cho bạn

30 Senior .Net Developer

Ho Chi Minh

20 Developers (C++, Java, .NET)

Ha Noi

10 Developers - Up to $1300 (.NET, Java)

Ho Chi Minh

.Net Developer

Ha Noi

Java/.NET Developer

Ho Chi Minh
 • Swiss quality clients
 • On-the-job learning
 • Start well, last long

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

.NET Developer ($600 - $1200)

Ha Noi

Developer (Java, PHP, .NET)

Ho Chi Minh

02 Fullstack .NET Developers

Ho Chi Minh
 • Onsite on Singapore/KL
 • To be a future awesome leader
 • Learn trending technologies

Java/.Net Developers

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm .NET qua email

Senior Software Engineer (C# /.NET)

Ha Noi

.NET Leader

Ho Chi Minh

03 Team Leaders (C#, .NET)

Ha Noi

15 Developers (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi

Senior Back-end Developer (PHP, .NET)

Ho Chi Minh

(Urgent) 05. ASP.NET, .NET Developers

Ha Noi

05 Lập trình viên .NET

Ha Noi

.NET Developer

Ha Noi
 • Training programs
 • Rewards
 • International workplace

05 Lập Trình Viên .NET (C#/SQL/ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Môi trường thân thiện
 • Luôn dùng công nghệ mới nhất
 • Không OT

10 Developers Java, .Net

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Evolable Asia Headline Photo

EVOLABLE ASIA – TO BUILD THE TOP GLOBAL SERVICE FOR A BETTER WORLD

Ho Chi Minh