201 việc làm .net tại Việt Nam

Hot
Ho Chi Minh
Others
12 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Funny, diverse, and dynamic POCer Community
 • Contribute to an exciting and fast-moving industry
 • SaaS & Data is the future of Pharma & Healthcare
Ho Chi Minh
 • Funny, diverse, and dynamic POCer Community
 • Contribute to an exciting and fast-moving industry
 • SaaS & Data is the future of Pharma & Healthcare
.NET VueJS MVC
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Bonus up to 15th month salary
 • 19 days of paid leave
 • Global premium insurance
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Bonus up to 15th month salary
 • 19 days of paid leave
 • Global premium insurance
.NET English C#
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
1 ngày trước
 • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
 • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
 • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
Ha Noi
 • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
 • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
 • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
.NET C#
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Agile culture
 • Growth opportunities
 • Interesting projects
Ho Chi Minh
 • Agile culture
 • Growth opportunities
 • Interesting projects
.NET Agile English
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước