208 việc làm .net tại Việt Nam cho bạn

.NET Tech Lead (Senior/ Architect)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Môi trường làm việc toàn cầu
 • Cơ hội phát triển sự nghiệp

05 .NET Developers (C# ,Linux)~1700$

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Software Engineer (.NET)

Ho Chi Minh

5 .NET Developer (Sharepoint,C#,ASP.NET)

Ho Chi Minh

DaNang - .NET Developer (All Levels)

Da Nang
 • 13th Bonus/Performance Bonus
 • Private Health Insurance
 • Technical/Lunch Allowance

Senior .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh
Da Nang

IT Application Developer (.NET, Java)

Ho Chi Minh

10 .Net Dev (C#, ASP.NET)- Up to 1200$

Ha Noi
Nhận các việc làm .NET qua email

Jr Software Developer (.NET/Java/Spring)

Ha Noi
 • Attractive income
 • Bonus 2 times per year
 • Technical training

5 .NET Developers (Javascript) ~$1000

Ho Chi Minh

Senior Web Developer (.NET, C#, ReactJS)

Ho Chi Minh

2 Senior .NET Dev (JavaScript, HTML5)

Ha Noi

3 x Sr Developers - C#/.NET (top salary)

Ho Chi Minh
 • High salary
 • Very attractive overtime pay
 • Flexible work environment

Software Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, SQL)

Ha Noi

.NET Developers (C#)

Ho Chi Minh

Sr. Software Engineer (.NET/C#/ASP.NET)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent