141 việc làm .NET tại Việt Nam cho bạn

.NET Developers (10 vacancies)

Ho Chi Minh

03 Developers (.NET, CSS, JQuery)

Ha Noi
  • Sáng tạo không giới hạn
  • Môi trường Startup
  • Team Building thường xuyên

Senior Full Stack Developer (.NET) $1500 to $2500

Ho Chi Minh

Senior .NET Developers x 2

Ho Chi Minh

.NET/Golang Developer (Up to $1500)

Ha Noi

2 Expert .NET Devs (will be trained to Mobile Dev)

Ho Chi Minh

.NET Developer

Ho Chi Minh

.Net Developer

Ho Chi Minh

.NET Developer

Ho Chi Minh

Full Stack Developer (.Net) - Up to $1600

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm .NET qua email

02 WPF Developers (XAML, C#, .NET)

Ho Chi Minh

02 Trưởng nhóm phát triển hệ thống (Java, .NET)

Ha Noi

.NET Developers (C#, ASP.NET MVC) - 1 Month Bonus

Ho Chi Minh
  • 1 Month Hiring Bonus
  • Performance bonus
  • Exciting working environment

.NET Developer (Senior & Junior)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Technical Architect (Java/ .Net)

Ho Chi Minh
Ha Noi

C++/Java/.Net Developers

Ha Noi
Ho Chi Minh

Senior .Net Engineer [$1,300 - $1,800 (gross)]

Ho Chi Minh

Application Developer (Java, .NET, JavaScript)

Ho Chi Minh

12 .NET Developers - Up to 800$

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Lampart Headline Photo

Let Lampart conduct “development of Web Application System – Web System” for you

Ho Chi Minh