141 việc làm .net tại Việt Nam cho bạn

Fullstack Developer (.Net, Angular, ERP)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET, VB.NET)

Ho Chi Minh

Technical Architect (.NET, Java, NodeJS)

Da Nang
 • Competitive salary & benefits
 • 13th month salary
 • Performance Bonus

6 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET) ~$1300

Ha Noi

Senior Developer (.NET/C#/HTML/SQL)

Ho Chi Minh

.NET Developer (all level) ~ $1500

Ha Noi
 • Thưởng cuối năm 2,5-3,5 tháng
 • Ăn trưa miễn phí tại công ty
 • Review lương 2 lần/năm

Java Developer (.NET, PL/SQL)

Ho Chi Minh
 • Thưởng định kì, lễ, Tết
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Du lịch nghỉ mát

Jr/Sr .Net Developer(Xamarin,Mobile App)

Ho Chi Minh

10 Backend Dev (.Net / C# / ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, SQL, AngularJS)

Ho Chi Minh
 • Xét tăng lương 2 lần / 1 năm
 • Bonus chứng chỉ tiếng Nhật
 • Du lịch mỗi năm, team building

Team Leader (Java/.NET, Oracle)

Ha Noi

Team Leader ( Java, .NET )

Ha Noi

.NET Developer - All Level (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

CVC Ứng dụng Core-Mis (Java, .NET)

Ha Noi

10 .NET Core (ReactJS, C#) 700 - 1500$

Ha Noi
 • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
 • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
 • Carrier path rõ ràng

Fullstack Developer (C#, .NET)

Ho Chi Minh

Software Solution Architect (.NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) ~up to $2K

Ha Noi
 • Attractive salary and benefits
 • Technical training sessions
 • Great career path

.NET Developer (C#, ASP .NET), 2-4 yrs

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (MVC5, SQL) ~$1800

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất