161 việc làm .NET tại Việt Nam cho bạn

Senior .NET Developers (Full stack)

Ho Chi Minh

Senior .Net Developer – Up to $1500

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • Chance onsite US/Europe/APAC
  • Work in a big project
  • Can be promoted to Team leader

15 Developers (Java, .NET, NodeJS)

Ha Noi

Sr. .NET Developer (C#/MVC/WebAPI/WCF)

Ho Chi Minh

5 .NET Developer

Ha Noi
Ho Chi Minh

06 .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi

.NET/MySQL/Oracle Developer -Up to 1000$

Ha Noi

5 Experienced Java/.NET Developers

Ha Noi

Senior .NET Dev-IT Dept (Up to $1300)

Ha Noi
  • A free “Hacking day” per month
  • Onsite opportunities in EU/US
  • Annual luxury vacation
Nhận các việc làm .NET qua email

.NET Web Developer (Up to $1000)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi

Senior Web Dev (HTML5, C#, .NET)

Ha Noi

PHP, .NET Developer

Ha Noi
  • Checkpoint mỗi quí với GĐ Nhật
  • Cơ hội làm việc với người Nhật
  • Tăng lương 1lần/năm & TỨC THỜI

Back-end Developer (C/C++, Java, .NET)

Ha Noi

Urgent 03 .NET Developers | $700 - $1000

Ha Noi

.Net Developer (C#, Asp.Net)

Ho Chi Minh

02 .NET Developer Gấp Gấp (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Senior .NET Developer (Onsite in JP)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior .NET Developer (1,700 USD)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Foody Corporation Headline Photo

We bring best services to millions of users from thousands of suppliers.

Ho Chi Minh