154 việc làm .net tại Việt Nam cho bạn

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

02 .NET Web Developers (ASP.NET/ MVC5)

Ho Chi Minh

10 Dev .Net và 5 vận hành thẻ Way4

Ha Noi
Da Nang
  • Lương net lên tới 1500$
  • Việc ổn định, lâu dài
  • Hỗ trợ chế độ nviên ngoại tỉnh

Web Developer (ReactJS, .NET, C#)

Ho Chi Minh

Senior .Net Developers (ASP.NET, HTML5)

Ha Noi

Junior/Senior .NET Dev (ASP.NET, C#)

Ha Noi
  • Sáng tạo, phát huy đc bản thân
  • Chế độ đãi ngộ xứng đáng
  • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

20 .NET Software Engineers (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Senior Backend Developer (C#, SQL .NET)

Ho Chi Minh

Senior Fullstack Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Phát triển ứng dụng (Java/.NET)

Ha Noi
Nhận các việc làm .NET qua email

Web/Mobile (.NET, ReactJS/React Native)

Ha Noi

15 .Net developer (ASP.Net MVC)

Ho Chi Minh

SOFTWARE ARCHITECT (PHP/Java/.NET)

Ha Noi

20 Application Developer (Java,.Net, C#)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

10 .Net Devs - All level (ASP.NET/C#)

Ho Chi Minh
Da Nang
  • Private Health Insurance
  • Gasoline/Lunch Support Fee
  • 13th Bonus/Performance Bonus

05 .NET Developers (SQL, JavaScript)

Ha Noi

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Web Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Software Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FOSSIL (MISFIT) Headline Photo
FOSSIL (MISFIT) Ho Chi Minh

Great wearable computing products inventor and manufacturer