125 việc làm .net tại Việt Nam

10 Developer (JAVA, C# .NET)

Ha Noi
Ha Noi
 • Work with Japanese Experts
 • 14th month & Sign-on Bonus
 • Friendly working environment

Web Developer (.NET/C#/JavaScript/Java)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
.NET JavaScript C#
2 ngày trước

Backend Developer (Golang/ NodeJS/.Net)

Ho Chi Minh
 • Premium Healthcare plan
 • Attractive salary package
 • 18 days off paid annual leave

.NET Developer - All Level (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước
.NET SQL C#
2 ngày trước

Senior .NET Engineer (JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare insurance
 • Project bonus
 • Dedication bonus goes up 40%

.NET Developers (MVC, MySQL)

Ha Noi
 • Môi trường làm việc lý tưởng
 • Đào tạo và phát triển
 • Quyền lợi ngập tràn
.NET MVC MySQL
2 ngày trước