163 việc làm .net tại Việt Nam cho bạn

8 .NET/C# Developers 2-4 yrs experience

Ho Chi Minh

10 Sr. .NET/ASP.NET/C# Developers $1K-3K

Ho Chi Minh

04 .Net Developers (ASP.Net, C#)

Ho Chi Minh

Senior Software Engineer (.Net/C#/Java)

Ho Chi Minh
  • Preminum Healthcare Plan
  • Flexible working time, less OT
  • Oversea Business Trips

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Backend .NET Developer (ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh

02 Lead/Senior .Net Web Engineers

Ho Chi Minh

10 Kỹ sư phát triển phần mềm (Java/.NET)

Ha Noi
  • Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
  • Nghỉ thứ 7 - chủ nhật
  • Lì xì Tết: 4 triệu VND

Senior .NET Developer (C#, English)

Ho Chi Minh

5 Backend Dev (Java/ .NET/ Python/ C++)

Ha Noi
Nhận các việc làm .NET qua email

Sr .NET Dev (ASP.NET, C#) - Upto $2000

Ha Noi

10 Mid to Sr .NET Dev (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

Developer (C#, .NET, ASP.NET)- Up to 25M

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#, VB.NET)

Ho Chi Minh

Full Stack Developer (Java/.NET/SQL)

Ho Chi Minh
  • Interesting projects
  • Bonus structure + 13th month
  • Nice boss &friendly co-workers

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

Web Developer (.Net, C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

Senior /Junior .NET Developer (Bonus)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, WinForm) Up To $1200

Ha Noi

4 Senior .NET Developer (Work after Tet)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất