Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại VNS Telecom không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

NEW FOR YOU
Đăng 18 giờ trước

HTML5 Games Developer (CSS, JavaScript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • 13th Month salary, work 5 days a week
  • Support lunch fee and premium health care
  • Team building, Activities, Training sessions
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

Frontend Developer (HTML/CSS/Javascript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Start-up company with high salary + bonus
  • Macbook Pro & 2 Monitors
  • Modern Tech + Opportunity to business trip in JP
Số lượt xem trang: 1,558