Review công ty MEGAZONE

Ba Dinh, Ha Noi
Sản phẩm
1-50
South Korea
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review MEGAZONE ngay
Viết đánh giá

2 Reviews

Môi trường tốt

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Năm 2022

Điều tôi thích

Văn phòng làm việc hiện đại. Môi trường trẻ, thoải mái, năng động, không OT, không làm cuối tuần. Cái này mình rất thích.
Công ty không yêu cầu OT. Trường hợp có OT thì cũng được thanh toán.

Nhân viên mới đều được cấp macbook

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Hai 2022

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.