Đánh giá công ty KILALA Communication

District 4, Ho Chi Minh
Sản phẩm
1-50
Japan
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá KILALA Communication ngay
Viết đánh giá

1 Đánh giá

Công việc tốt, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Tư 2022

Điều tôi thích

Team mới, nhiều thành viên trẻ, có nhiều cơ hội để phục hồi những kỹ năng còn kém và phát triển những công nghệ lập trình mới
Rất hiếm khi OT và nếu có OT do công việc nhiều thì công ty có trả lương đầy đủ.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá KILALA Communication ngay
Viết đánh giá