Creative Force Reviews

Cau Giay, Ha Noi
Product
51-150
Denmark
Monday - Friday
No OT
Write review
5.0
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
5.0
Training & learning
4.3
Management cares about me
5.0
Culture & fun
5.0
Office & workspace
4.7

Let your voice be heard.

Review Creative Force now
Write review

3 Employee Reviews

Môi trường linh hoạt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

Thời gian thoải mái, miễn bạn hoàn thành công việc tốt . Sếp tốt, đồng nghiệp thân thiện.
Nếu có Y/c về OT đều dựa trên tinh thần tự nguyện và trả lương OT theo đúng chế độ.

Môi trường quốc tế, chế độ tuyệt vời

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường làm việc tuyệt vời

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
December 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review Creative Force now
Write review