Creative Force Reviews

Cau Giay, Ha Noi
Product
51-150
Denmark
Monday - Friday
No OT
Write review
4.8
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.8
Training & learning
4.0
Management cares about me
5.0
Culture & fun
5.0
Office & workspace
4.5

Let your voice be heard.

Review Creative Force now
Write review

4 Employee Reviews

MT làm việc thoải mái, được chủ động công nghệ

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2022

What I liked

Thời gian làm việc thoải mái không chấm công. Quy trình làm việc rõ ràng, sản phẩm lớn nên có nhiều thứ để học và phát triển
Được trả lương OT theo luật, quy trình nhanh và rõ ràng

Môi trường linh hoạt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường quốc tế, chế độ tuyệt vời

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tuyệt vời

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
December 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review Creative Force now
Write review