Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá K.System And Solutions ngay
Tìm kiếm

1 Đánh giá

Môi trường làm việc tốt

Khuyến khích
Tháng Ba 2018

Điều tôi thích

Môi trường làm việc tốt, thân thiện, sếp quan tâm tới nhân viên