Artificial Intelligence Big Data Solutions

BoostML is a team of wold-class experts in Big Data, AI and Machine Learning. We build the world's most advanced algorithms that enables our clients to evaluate all models simultaneously and automatically.

BoostML Tuyển Dụng

BoostML không có tin tuyển dụng mới nào. ITviec gợi ý cho bạn tin tuyển dụng từ các công ty khác.

2 Ruby Developer (1000$ ~ 2000$)

Ha Noi - Cau Giay

Business Analyst

Ho Chi Minh - District 2

Senior Java Developer (OOP, Spring)

Ho Chi Minh - District 2

Professional Business Analyst

Ho Chi Minh - Tan Binh
  • Competitive salary + bonus
  • Premium healthcare
  • English working environment

05 Senior PHP Developers (Laravel)

Ho Chi Minh - Binh Thanh
  • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
  • Bonus dự án hàng tháng
  • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Địa Điểm

84 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi
84 Hai Ba Trung

Tổng lượt truy cập: 1,371

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review BoostML ngay