72 việc làm vuejs tại Việt Nam

 • Training tại Nhật 1 năm
 • Review lương hàng năm
 • Du lịch công ty hàng năm
Ho Chi Minh
 • Training tại Nhật 1 năm
 • Review lương hàng năm
 • Du lịch công ty hàng năm
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Competitive salary up to 2500USD
 • 100% probation salary
 • Sign on bonus in May & Jun
Ha Noi
 • Competitive salary up to 2500USD
 • 100% probation salary
 • Sign on bonus in May & Jun
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
2 ngày trước
Hot
Da Nang
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Work with iconic IT projects
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Ha Noi
 • Work with iconic IT projects
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Hot
Ha Noi
3 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Salary is ~$1,700
 • Review salaries every 6 months
 • Macbook for all staff
Ho Chi Minh
 • Salary is ~$1,700
 • Review salaries every 6 months
 • Macbook for all staff
VueJS UI-UX Agile
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Lương hấp dẫn, thưởng không giới hạn
 • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân
 • Du lịch, team building và nhiều sự kiện
Ha Noi
 • Lương hấp dẫn, thưởng không giới hạn
 • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân
 • Du lịch, team building và nhiều sự kiện
VueJS JavaScript
5 ngày trước
Hot
Ha Noi
5 ngày trước
 • Competitive salary
 • 13-month salary, Project bonus
 • Health Care package
Ho Chi Minh
Da Nang
 • Competitive salary
 • 13-month salary, Project bonus
 • Health Care package
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
6 ngày trước
 • Attractive salary
 • Good working environment
 • Work remote
Ho Chi Minh
Da Nang
 • Attractive salary
 • Good working environment
 • Work remote
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Others
8 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
8 ngày trước
Hot
Da Nang
Ho Chi Minh
8 ngày trước