34 việc làm vuejs tại Việt Nam

Hot
Da Nang
Ho Chi Minh
12 giờ trước
 • Full Social Insurance, Premium Insurance
 • Budget For Learning & Training Course
 • Flexible working time, Full salary in probation
Ho Chi Minh
 • Full Social Insurance, Premium Insurance
 • Budget For Learning & Training Course
 • Flexible working time, Full salary in probation
Hot
Ho Chi Minh
16 giờ trước
 • Product 100K+ Global Users
 • Flexible time & 12 remote days
 • ~ 16 Month Salary and more
Ha Noi
 • Product 100K+ Global Users
 • Flexible time & 12 remote days
 • ~ 16 Month Salary and more
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn từ $1000 - $1600
 • Môi trường làm việc cởi mở, năng động.
 • Có cơ hội phát triển, thăng tiến.
Ha Noi
 • Lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn từ $1000 - $1600
 • Môi trường làm việc cởi mở, năng động.
 • Có cơ hội phát triển, thăng tiến.
PHP Laravel VueJS
3 ngày trước
Hot
Ha Noi
3 ngày trước
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
 • Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
 • Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt
Ha Noi
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
 • Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
 • Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt
Hot
Ha Noi
3 ngày trước
 • Build high-impact products
 • Multi regional colleagues
 • WFH & Flexible working hours
Ho Chi Minh
 • Build high-impact products
 • Multi regional colleagues
 • WFH & Flexible working hours
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Young and active environment of technical talents
 • Up to 18 days AL and premium health-care benefits
 • Career path, Recognition and reward program
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Young and active environment of technical talents
 • Up to 18 days AL and premium health-care benefits
 • Career path, Recognition and reward program
NodeJS MySQL VueJS
6 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
6 ngày trước
 • Working with global staff and good environment
 • Trained in technology & Business skills
 • 15 annual leave days
Ho Chi Minh
 • Working with global staff and good environment
 • Trained in technology & Business skills
 • 15 annual leave days
Ho Chi Minh
9 ngày trước