71 việc làm vuejs tại Việt Nam

Web Dev (PHP/VueJS/JavaScript)~2500$

Ha Noi
 • Đãi ngộ theo đúng năng lực.
 • Môi trường trẻ, năng động.
 • Làm việc với công nghệ mới.
PHP JavaScript VueJS
20 giờ trước

06 Frontend (JavaScript, ReactJS, VueJS)

Ha Noi
 • Thu nhập: 600 - 1.500$
 • Xét tăng lương 6 tháng/ lần
 • Lương thâm niên

Sr. Front-end Developer (ReactJS, VueJS)

Ho Chi Minh
 • 13th month & Performance bonus
 • Private Insurance
 • English class

Frontend Dev (Javascript/ReactJS/VueJS)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro provided
 • Salary review twice a year
 • No overtime

Frontend (VueJS/JQuery) - 1 MONTH BONUS

Ha Noi
Others
 • Signing Bonus 1 month salary
 • 12 remote working days/year
 • Become Top Product Developers

Web Developers (VueJS/ReactJS/AngularJS)

Ho Chi Minh
 • Working with Top AI Product
 • Competitive salary, stocks
 • Global working environment