14 việc làm unity tại Việt Nam

07 Unity Game Developer (Fresher/Junior)

Ho Chi Minh
 • Thưởng nhiều đợt hấp dẫn
 • Chế độ phúc lợi cực tốt
 • Môi trường thoải mái, vui vẻ

3D Games Unity Developer - Up to $2000

Ho Chi Minh
 • Nhận profit theo dự án
 • Review, tăng lương 2 lần/năm
 • Làm việc, phát triển & học hỏi
Unity C# Games
3 ngày trước

Unity Games Developer (C#) Up to $1500

Ha Noi
 • Được làm các dự án lớn, global
 • Tính chuyên môn hóa cao
 • Làm, hưởng lương theo năng lực
Unity C# Games
18 ngày trước

Lead Game Developer (C#, Unity)

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Premium Healthcare Insurance
 • 13th month Salary+Annual Bonus
Unity C# Games
18 ngày trước

Unity Developer (C#) - Up to $2,000

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $2,000
 • Learn modern workflow & tools
 • Become professional engineer
Unity C# English
18 ngày trước

Unity Games Developer (C#) Up to $2500

Ho Chi Minh
 • 6 tháng tăng lương 1 lần
 • Đào tạo khóa học chuyên môn
 • Đặc biệt tiệc tùng hằng tuần
Unity C# Games
20 ngày trước

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật