43 việc làm manager tại Hà Nội

Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
1 ngày trước
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
Hot
Ha Noi
3 ngày trước
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
 • Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
 • Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt
Ha Noi
Da Nang
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
 • Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
 • Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt
Hot
Ha Noi
Da Nang
4 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
7 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
9 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
11 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
13 ngày trước
 • Competitive salary package
 • Project celebration party
 • Company trip
Ha Noi
 • Competitive salary package
 • Project celebration party
 • Company trip
Ha Noi
10 ngày trước
Ha Noi
Ho Chi Minh
20 ngày trước
 • Công ty F&B siêu to khổng lồ ứng dụng công nghệ
 • Được tham gia xây dựng nhiều sản phẩm
 • Thu nhập 15 - 17 tháng lương/năm
Ha Noi
 • Công ty F&B siêu to khổng lồ ứng dụng công nghệ
 • Được tham gia xây dựng nhiều sản phẩm
 • Thu nhập 15 - 17 tháng lương/năm
Ha Noi
25 ngày trước