78 việc làm Manager tại Việt Nam cho bạn

Associate Product Manager

Ho Chi Minh
 • 14th and 15th salary
 • In-house Training
 • Mobile-adsl-level allowance

Trưởng phòng hệ thống (Manager)

Ha Noi

Project Manager

Ho Chi Minh

Software Development Manager

Ho Chi Minh

Embedded Project Manager (Sign-on bonus)

Ho Chi Minh

Project Manager

Ha Noi
 • No overtime
 • A free “Hacking day” per month
 • Onsite opportunities in EU/US

Associate Project Manager

Ho Chi Minh

Assistant Software Development Manager

Ho Chi Minh

Digital Producer / Project Manager

Ho Chi Minh

IT Manager

Ha Noi
Nhận các việc làm Manager qua email

Software Testing Manager

Ho Chi Minh

TLS MIS Assistant Manager

Ho Chi Minh

Project Manager - Mobile Applications

Ha Noi
 • Attractive salary and bonus
 • Friendly working environment
 • Training from Japanese experts

Project Manager/ Scrum Master

Ho Chi Minh

Project Manager (ITO)

Ha Noi

Project Manager (Technical, E-commerce)

Ho Chi Minh

Ecommerce Software Program Manager

Ho Chi Minh

System Engineer / Manager (Linux)

Ho Chi Minh

Product Manager

Ho Chi Minh
 • Super cool product
 • iMac
 • No Overtime ever

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (CTO)/ IT Manager

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Usol Vietnam Headline Photo

Tạo ra cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực giàu trí tuệ, nhiều tài năng của Việt Nam

Ha Noi