61 việc làm manager tại Việt Nam cho bạn

Project Manager (Japanese) Up to $2000

Ha Noi

Product Manager (Mobile App)

Ha Noi

QA QC Manager (Tester)

Ho Chi Minh

Project Manager - Scrum Master (Agile)

Ho Chi Minh

Software Development / Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (English/Japanese)~$2500

Ho Chi Minh

IT Project Manager

Ho Chi Minh

(HN - HCM) Project Manager

Ho Chi Minh
Ha Noi

IT Manager

Ho Chi Minh

Product Manager

Ho Chi Minh

Information Risk Management Manager

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Associate Product Manager (Mobile Games)

Ho Chi Minh
  • MacBook + Awesome Workspace
  • International Tech Events
  • Premium Health Insurance

Technical Manager - Enterprise Platform

Ho Chi Minh

Project Manager (English) - Great Salary

Ha Noi
  • Good Healthcare Insurance
  • Review salary twice per year
  • Monthly travel teambuilding

Product Manager ($1000 - $2500)

Ha Noi
  • Quyền nhận cổ phiếu công ty
  • Cơ hội công tác nước ngoài
  • Có thể làm việc sau Tết

IT Project Manager

Da Nang

Technical Project Manager (Agile)

Ho Chi Minh

Engineering Manager (English required)

Ho Chi Minh

Chuyên Gia Phần Mềm (Project Manager)

Ha Noi

Project Manager (English/ $1500 - $2300)

Da Nang

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.