77 việc làm linux tại Việt Nam cho bạn

05 System Admin (Linux/System Engineer)

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn (15-20 tháng)
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Đào tạo, thăng tiến

System Admin (Linux/MySQL) - Up to $1000

Ha Noi

System Software Developer (Java,Linux)

Ho Chi Minh
 • Bonus at a half year
 • Insurances base on real salary
 • Annual travel

Senior Linux System Engineer

Ho Chi Minh

Back-end Dev(NodeJS, NoSQL, Linux)

Ha Noi

CVCC/ CV Vận hành Hệ thống (Linux)

Ha Noi

IT Support (Linux/ System admin )

Ho Chi Minh

System Engineer (Linux)

Ho Chi Minh

Developer (Linux, C language)

Ha Noi

Vận Hành Hệ Thống (Linux, MySQL)

Ha Noi
Nhận các việc làm Linux qua email

Linux Administrator

Ha Noi
 • A free “Hacking day” per month
 • Onsite opportunities in EU/US
 • Annual luxury vacation

Lead DevOps System Engineer (Linux/Java)

Ho Chi Minh

Software Engineer (Linux)

Ha Noi

Cán Bộ Điện Toán (Linux, Oracle, SQL)

Ha Noi

VoIP Software Engineer (Python, Linux)

Ho Chi Minh

System Solution Engineer (Linux/cloud)

Ha Noi

Embedded Software Engineer (C/C++ Linux)

Ho Chi Minh

Sr/Jr Web Dev ( C++, Linux, Python)

Ha Noi

Database Developer (Linux) upto $2000

Others
 • 36,000 PHP for air tickets
 • 13th salary and team building
 • 16 days annual leave

DevOps Engineer (Unix/Linux system)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle