56 việc làm linux tại Việt Nam

 • Mức thu nhập hấp dẫn
 • Được ghi nhận xứng đáng bằng các đãi ngộ đặc biệt
 • Tiếp cận các công nghệ mới, môi trường product
Ha Noi
 • Mức thu nhập hấp dẫn
 • Được ghi nhận xứng đáng bằng các đãi ngộ đặc biệt
 • Tiếp cận các công nghệ mới, môi trường product
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Ha Noi
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
DevOps Linux Cloud
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Mức thu nhập hấp dẫn và thưởng kết quả kinh doanh
 • Phát triển kiển thức sâu rộng trong lĩnh vực Cloud
 • Văn hoá làm việc cởi mở, hỗ trợ lẫn nhau
Ha Noi
 • Mức thu nhập hấp dẫn và thưởng kết quả kinh doanh
 • Phát triển kiển thức sâu rộng trong lĩnh vực Cloud
 • Văn hoá làm việc cởi mở, hỗ trợ lẫn nhau
Hot
Ha Noi
3 ngày trước
 • Competitive salary package
 • Sponsored training
 • Bao Viet Premium Healthcare
Ha Noi
 • Competitive salary package
 • Sponsored training
 • Bao Viet Premium Healthcare
Ha Noi
5 ngày trước
 • Sponsored training&development
 • Bao Viet Premium health-care
 • Onsite in US-UK
Ha Noi
 • Sponsored training&development
 • Bao Viet Premium health-care
 • Onsite in US-UK
Ha Noi
5 ngày trước
 • Competitive Salary & Bonus package
 • Off-shore opportunity to travel and work
 • Work-life balance: 20 annual leaves, hybrid setup
Others
 • Competitive Salary & Bonus package
 • Off-shore opportunity to travel and work
 • Work-life balance: 20 annual leaves, hybrid setup
Others
8 ngày trước
Ho Chi Minh
10 ngày trước