Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Headline Photo
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Vietnam Big Logo

46 việc làm linux tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Embedded Automotive Engineer (Linux, Upto $2500)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Personal Growth in Product Technology work scope
 • Chance to Biz Trip Oversea,100% Probation Salary
 • KPI Bonus+Insurance for Family, ~15 monthly salary
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Senior Golang Developer (Linux, SQL) Upto 2500$

Linh hoạt
Ha Noi
 • Very Competitive salary with 100% during probation
 • Creativity, innovation, and work-life balance
 • Flexible working hours, no overtime
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

05 C++/Linux Software Engineers (System Core)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Competitive salary & up-to 16-month income / year
 • Attractive allowances & benefits
 • Flexible working time with many company holidays
Đăng 13 ngày trước

Automotive Software Engineer (C++,Linux, OOP)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Package of Up-to 16.5 months / year
 • Attractive allowances & benefits
 • Flexible working time with many company holidays

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.