52 việc làm english tại Hà Nội

Product Manager (Agile, English)

Ha Noi
 • 100% salary in probation time
 • Unlimited fully paid leave
 • Frequent funny activities

Java Developer (OOP, English, SQL/NoSQL)

Ha Noi
 • Global world-class products
 • Cutting-edge technologies
 • Multicultural work environment
Java OOP English
4 ngày trước

Product Manager (English, Blockchain)

Ha Noi
 • Excellent working environment
 • Annual performance-based bonus
 • Premium healthcare for staff

Business Analyst (Agile, English)

Ha Noi
 • Thưởng KPI, dự án
 • Review lương 2 lần/ năm, no OT
 • Teambuilding hàng tháng, năm

Product Owner/Product Manager Upto $2500

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Mức lương hấp dẫn tới 2500$
 • Dự án lớn, bài toán thử thách
 • Môi trường làm việc trẻ & giỏi

Phát triển phần mềm ứng dụng (.NET)

Ha Noi
 • Môi trường làm việc quốc tế.
 • Thu nhập sứng đáng
 • Cơ hội phát triển và thử thách

Database Engineer (Oracle)

Ha Noi
 • Môi trường làm việc quốc tế.
 • Thu nhập sứng đáng
 • Cơ hội phát triển và thử thách

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật