178 việc làm c# tại Việt Nam

 • Hybrid working model
 • Open-space office with a terrace and a gaming area
 • Dynamic workplace with over 18 nationalities
Ho Chi Minh
 • Hybrid working model
 • Open-space office with a terrace and a gaming area
 • Dynamic workplace with over 18 nationalities
Unity Games C#
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Long-term project
 • 13th month salary and bonus
 • Premium Healthcare Insurance
Ho Chi Minh
 • Long-term project
 • 13th month salary and bonus
 • Premium Healthcare Insurance
PHP Java C#
5 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Tiếp cận với các công nghệ hàng đầu về OCR, ICR
 • Tham gia các dự án lớn: BIDV, TCB, TPB, VCB, MOF..
 • Môi trường thân thiện, chúng ta là một gia đình
Ha Noi
 • Tiếp cận với các công nghệ hàng đầu về OCR, ICR
 • Tham gia các dự án lớn: BIDV, TCB, TPB, VCB, MOF..
 • Môi trường thân thiện, chúng ta là một gia đình
Hot
Ha Noi
5 ngày trước
Ho Chi Minh
Da Nang
5 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước
 • Du lịch hàng năm
 • 03 ngày nghỉ hè
 • Cơ hội onsite tại Nhật
Ho Chi Minh
 • Du lịch hàng năm
 • 03 ngày nghỉ hè
 • Cơ hội onsite tại Nhật
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
7 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
8 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
8 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
11 ngày trước