79 việc làm C# tại Hồ Chí Minh cho bạn

05 Lập Trình Viên .NET (C#/SQL/ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Môi trường thân thiện
 • Luôn dùng công nghệ mới nhất
 • Không OT

Junior/Mid-level C# Developer

Ho Chi Minh

Senior C#/Azure Developer (Up to 1500$)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Unity Game Developer (C#, Mobile)

Ho Chi Minh

.NET Web Developer (ASP.NET,C#)

Ho Chi Minh

ASP.NET C# Backend Developer

Ho Chi Minh

C#/VB web developer

Ho Chi Minh

Senior Software Engineer (C++, C#)

Ho Chi Minh
 • Chance to be trained in USA
 • 100% salary in probation
 • Attractive salary and bonus

05 ASP.NET/C# Developers - Up to $1000

Ho Chi Minh

Application Developer (C#, Up to $1500)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm c# qua email

Web Application (.NET, C#, MVC)

Ho Chi Minh

Automated Test Developer (Java or C#)

Ho Chi Minh

Web Developer (C#, .Net) - All Levels

Ho Chi Minh

ASP.NET developers (C#, .NET) #161706

Ho Chi Minh
 • Attractive package
 • English-speaking environment
 • Friendly,open work environment

.NET(C#) FullStack Developers

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Private Health Insurance
 • Gasoline/Lunch Support Fee
 • Global/Friendly Environment

IT System Analyst (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

C# .NET Developer

Ho Chi Minh

Software Engineer (C#, ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

C# .NET Developer

Ho Chi Minh

Web Developer .NET (C#,ASP.NET,MVC)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Evolable Asia Headline Photo

EVOLABLE ASIA – TO BUILD THE TOP GLOBAL SERVICE FOR A BETTER WORLD

Ho Chi Minh