23 việc làm c language tại Việt Nam

 • Opportunities to travel abroad
 • International trainings
 • Attractive salary
Ho Chi Minh
 • Opportunities to travel abroad
 • International trainings
 • Attractive salary
Hot
Ho Chi Minh
18 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
3 ngày trước
 • Cơ hội sang UK training trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp với Enduser từ US/UK
Ha Noi
 • Cơ hội sang UK training trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp với Enduser từ US/UK
C++ SQL C language
16 giờ trước
Hot
Ha Noi
16 giờ trước
 • Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều
 • Cơ hội đào tạo, công tác tại Nhật Bản, Singapore..
 • Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực
Ha Noi
 • Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều
 • Cơ hội đào tạo, công tác tại Nhật Bản, Singapore..
 • Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực
Hot
Ha Noi
17 giờ trước
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe
Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Attractive Bonus
 • Overseas training opportunity
 • Insurance for Family members
Ho Chi Minh
 • Attractive Bonus
 • Overseas training opportunity
 • Insurance for Family members
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Lương cao lên tới 2.000$,
 • Xét lương 2 lần / 1 năm
 • Đào tạo kỹ thuật chuyên sâu
Ha Noi
 • Lương cao lên tới 2.000$,
 • Xét lương 2 lần / 1 năm
 • Đào tạo kỹ thuật chuyên sâu
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • 13th month salary & Competitive Bonus & 20 AL days
 • Financial Support, Health care, Well-being program
 • Extensive training programs
Ho Chi Minh
 • 13th month salary & Competitive Bonus & 20 AL days
 • Financial Support, Health care, Well-being program
 • Extensive training programs
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Salary of >$3000 +token bonus
 • Flexibility w/ paid time-off
 • High potential for promotion
Ha Noi
 • Salary of >$3000 +token bonus
 • Flexibility w/ paid time-off
 • High potential for promotion
Hot
Ha Noi
4 ngày trước
 • Training opportunity in Europe
 • Very attractive salary & bonus
 • 100% salary in probation
Ho Chi Minh
 • Training opportunity in Europe
 • Very attractive salary & bonus
 • 100% salary in probation
C language C++ SQL
12 ngày trước
Ho Chi Minh
12 ngày trước
 • Training tại US/ UK trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia từ US/ UK
Ha Noi
 • Training tại US/ UK trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia từ US/ UK
Ha Noi
13 ngày trước