30 việc làm c++ tại Hà Nội

2 Embedded Software Developer (C/C++)

Ha Noi
 • Cơ hội phát triển
 • Đào tạo nâng cao
 • Onsite nước ngoài

C/C++ Software Engineer

Ha Noi
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Sign-on Bonus in Oct-Nov 2021
 • Up-to 19 Paid Leaves / Year

25 CNTT (System Admin, C++, Java)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Chế độ hấp dẫn & nhiều cơ hội
 • Môi trường chuyên nghiệp

05 An Toàn Thông Tin (C++, Python, .NET)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Chế độ hấp dẫn & nhiều cơ hội
 • Môi trường chuyên nghiệp
C++ Python .NET
2 ngày trước

Embedded SW Engineer (C++ Linux) ~ 1500$

Ha Noi
 • Flexible working time, no OT
 • KPI Incentive~15monthly salary
 • Premium Insurance for Family