59 việc làm c++ tại Việt Nam

Senior Winform/WPF Developer (C# C++)

Ho Chi Minh
 • Competitive salary,Bonus
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary,Happy Friday
C# C++ .NET
1 ngày trước

Senior Data Scientist (Python, Java/C++)

Ho Chi Minh
 • Attractive packages & bonus
 • One of the top Fintech Company
 • Monday-Friday (5 working days)
Python C++ Java
1 ngày trước

Sr Blockchain (Java/NodeJS/C++) ~$4000

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Competitive income up to $4000
 • Remote work if not based in HN
 • Opportunity to receive ESOP
NodeJS C++ Java
1 ngày trước

Manager of SSD Firmware (C/C++)

Ho Chi Minh
 • Chance to work/trained in USA
 • Company trip, Party
 • Very attractive salary

Blockchain Developer (Golang/C++)

Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • Macbook provided
 • 15 days of annual leave

Backend Developer (C/C++, Java, Scala)

Ho Chi Minh
 • Thưởng nhiều đợt hấp dẫn
 • Chế độ phúc lợi cực tốt
 • Môi trường thoải mái, vui vẻ

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật