24 việc làm automation test tại Hồ Chí Minh

 • Competitive salary, Long-term product
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary, Bonus, Happy Friday
Ho Chi Minh
 • Competitive salary, Long-term product
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary, Bonus, Happy Friday
Ho Chi Minh
9 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Others
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Working with global staff and good environment
 • Trained in technology & Business skills
 • 15 annual leave days
Ho Chi Minh
 • Working with global staff and good environment
 • Trained in technology & Business skills
 • 15 annual leave days
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Onsite tại Nhật Bản
 • Khám sức khỏe hàng năm
 • Trợ cấp ăn trưa, xăng xe
Ho Chi Minh
 • Onsite tại Nhật Bản
 • Khám sức khỏe hàng năm
 • Trợ cấp ăn trưa, xăng xe
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
13 ngày trước