73 việc làm angular tại Việt Nam

Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Competitive salary up to 3000 USD
 • 13th salary and performance bonnus
 • Young and dynamic working environment
Ha Noi
 • Competitive salary up to 3000 USD
 • 13th salary and performance bonnus
 • Young and dynamic working environment
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Attractive salary range 1,800 - 3,000 USD
 • 13th month salary; project/quarterly/annual bonus
 • 15 days annual leave; AON Healthcare insurance
Ho Chi Minh
 • Attractive salary range 1,800 - 3,000 USD
 • 13th month salary; project/quarterly/annual bonus
 • 15 days annual leave; AON Healthcare insurance
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Flexible working environment
 • 16 AL & 30 sick leaves; Lunch & Mobile Allowances
 • Macbook Pro 15 inch
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Flexible working environment
 • 16 AL & 30 sick leaves; Lunch & Mobile Allowances
 • Macbook Pro 15 inch
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Competitive salary + bonus
 • Premium healthcare package
 • English working environment
Ho Chi Minh
 • Competitive salary + bonus
 • Premium healthcare package
 • English working environment
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Chấp nhận freshser
 • Được đào tạo về chuyên môn
 • Review tăng lương 2 lần/năm
Ha Noi
 • Chấp nhận freshser
 • Được đào tạo về chuyên môn
 • Review tăng lương 2 lần/năm
Hot
Ha Noi
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
5 ngày trước
 • Môi trường khởi nghiệp trẻ và năng động.
 • Đội ngủ lãnh đạo nhiệt huyết và sẵn sàng hỗ trợ.
 • Cơ hội tự do sáng tạo và phát triển bản thân.
Ho Chi Minh
 • Môi trường khởi nghiệp trẻ và năng động.
 • Đội ngủ lãnh đạo nhiệt huyết và sẵn sàng hỗ trợ.
 • Cơ hội tự do sáng tạo và phát triển bản thân.
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Thưởng Tết + Thưởng Theo Dự Án
 • Nghỉ thứ 7,CN + không overtime
 • Du lịch mỗi năm 2 lần
Ha Noi
 • Thưởng Tết + Thưởng Theo Dự Án
 • Nghỉ thứ 7,CN + không overtime
 • Du lịch mỗi năm 2 lần
Hot
Ha Noi
5 ngày trước
 • Fast growing Proptech company
 • Yearly Performance bobus
 • Good Environment & Great Team
Ho Chi Minh
 • Fast growing Proptech company
 • Yearly Performance bobus
 • Good Environment & Great Team
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước