ELCA

Ho Chi Minh

ELCA is a leading Swiss Information Technology Services Company

16 việc làm angular tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Web App Developer (JavaScript, Angular)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Attractive Salary & Benefit
 • Yearly Performance Bonus
 • Premium Health Insurance
Đăng 12 ngày trước

Angular Developer (Javascript, Angular2+)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • 13th salary + Loyalty bonus
 • Additional Heath Insurance
 • Attractive Net Salary Package
SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

20 Senior/Leader Java (ReactJS, Angular, Japanese)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • 13th Salary + Excellent Bonus (Up to 5 months)
 • Foreign Language Allowance (Up to 500USD/month)
 • 19 days of paid leave + Premium Global Insurance
SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

Fullstack .NET Engineer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Dedication bonus will be paid once a year.
 • Premium healthcare insurance
 • Teambuilding trips, training events

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.