40 việc làm angular tại Việt Nam cho bạn

Fullstack Developer (.Net, Angular, ERP)

Ho Chi Minh

Fullstack Dev (NodeJS,React/Angular,CSS)

Ho Chi Minh

Senior Frontend Dev(Angular/Javascript)

Ha Noi

Angular Developer (JavaScript, ReactJS)

Ho Chi Minh
Da Nang

Lập Trình viên React, Angular

Ha Noi
Ho Chi Minh
  • Được đào tạo chuyên nghiệp
  • Chế độ đãi ngộ tốt
  • Khả năng thăng tiến cao

Senior Developers (Java/NodeJS/Angular)

Ho Chi Minh

Frontend Dev(JavaScript, Angular, HTML5)

Ha Noi

Frontend Developer (React JS, Angular)

Ho Chi Minh

Web Developer (ReactJS, VueJS, Angular)

Ho Chi Minh

Fullstack Dev(.NET/Angular/SQL)

Ho Chi Minh

Mid/Sr ReactJS Dev (JavaScript, Angular)

Ho Chi Minh
Da Nang

Frontend Developer (Angular /HTML5)

Ho Chi Minh

04 Devs (JavaScript, ReactJS, Angular)

Ho Chi Minh

Full Stack Developer (.Net/OOP/Angular)

Ho Chi Minh

Frontend Dev(JavaScript, HTML5, Angular)

Ho Chi Minh

FullStack Dev (PHP/Angular/Laravel)

Ha Noi

Frontend Developer (JavaScript/Angular)

Ha Noi
  • Thu nhập cạnh tranh
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Gói bảo hiểm Mercer Marsh

Angular Developer (Node JS, JavaScript)

Ho Chi Minh

03 Frontend Developer ( Angular 2+)

Ho Chi Minh

Frond–End Engineer (JavaScript/Angular)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.